Behandeling van kortademigheid: het effect van mindfulness
Publicatie

Behandeling van kortademigheid: het effect van mindfulness

  • Datum publicatie 20 september 2019
  • Auteur Liesbeth Kooiman
  • Organisatie e-pal
  • Versie september 2019
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 20 september 2019

Inleiding

Dit is de eerste studie naar het effect van twintig minuten met aandacht ademen (mindfull-ademen) op kortademigheid in rust. Wat we al weten is dat kortademigheid veel voorkomt bij patiënten met longkanker, acute astma en COPD. Kortademigheid is vervelend en heeft impact op de kwaliteit van leven. De auteurs pleiten voor een brede aanpak. In de eerste plaats herkennen (want het komt veel voor), vervolgens de oorzaak aanpakken (voor zover dat kan) en dan breed behandelen. Niet alleen met medicijnen.

Mindfulness omvat het met volle aandacht aanwezig zijn. Het is bewezen effectief ter vermindering van spanning, angst en somberheid. Het doel van deze studie is het effect meten van twintig minuten “mindfull ademen” op kortademigheid in rust bij patiënten met longziekten en milde tot ernstige kortademigheid.

Methoden

De auteurs voerden een parallelgroep, niet geblindeerde, gerandomiseerde gecontroleerde trial uit op de longafdeling van een universiteitsziekenhuis in Maleisië. De hoofdauteur is zowel palliatieve zorg specialist als gecertificeerd mindfulness trainer. Hij instrueerde de drie artsen die de twintig minuten “mindfull ademen” met patiënten deden. Tijdens en na de mindfulness oefening maten ze drie dingen: gevoel van kortademigheid, zuurstofgehalte en ademhalingsfrequentie.

Resultaten

Honderd drieëndertig patiënten zijn benaderd, waarvan 63 overbleven. Hiervan had de helft longkanker, een kwart COPD en een kwart astma. Er was een statistisch significante verbetering van kortademigheid in de “mindfull ademen” groep ten opzichte van de controle groep, zowel na vijf en twintig minuten. Bij de “mindfull ademen” groep was het zuurstofgehalte na vijf minuten significant verbeterd en de ademhalingsfrequentie na twintig minuten.

Commentaar

Het bijzondere van dit artikel vind ik dat de eerste auteur (palliatieve zorg specialist en mindfulness trainer) zijn vaardigheden gecombineerd heeft om een onderzoek uit te voeren. Dit initiatief stemt hoopvol ten gunste van de toevoeging van mindfulness aan de behandeling van kortademigheid. Uiteraard is meer onderzoek hier naar nodig. 

Over de publicatie

Tan, S.B, et al (2019). The Effect of 20-Minute Mindful Breathing on the Rapid Reduction of Dyspnea at Rest in Patients With Lung Diseases: A Randomized Controlled Trial(niet openbaar). J Pain Symptom Manage;57:802-808.


Deze bijdrage is onderdeel van e-pal - editie september 2019. Alle e-pal-artikelen staan hier. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 20 september 2019
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.