Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten
Project

Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten

 • Betrokken organisaties Amsterdam UMC (beide locaties), IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), Ouderenpanel West-Friesland, ZonH, Zorgbalans
 • Looptijd 01-03-2016 tot 01-03-2019
 • Status afgesloten
 • Zorgvrager ouderen
 • Subsidiegever ZonMw
Contactpersoon Annicka van der Plas (Amsterdam UMC) Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 21 december 2020

Dit project bouwde voort op ervaringen met proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn in West Friesland. Proactieve zorgplanning werd op kleine schaal, bij twee organisaties in West-Friesland, toegepast, terwijl er binnen Consortium Noord Holland en Flevoland veel animo was voor systematische toepassing van proactieve zorgplanning.

Doel

Binnen het project zijn de volgende drie doelstellingen geformuleerd:

 1. Doorontwikkelen van de training en materialen zodat ze houvast geven voor goede toepassing van proactieve zorgplanning en bruikbaar zijn voor toepassing in zowel huisartsenpraktijken als woonzorgcentra en het optimaliseren van de implementatie van proactieve zorgplanning.
 2. Het verkrijgen van inzicht in effecten en mogelijke verbeterpunten van (toepassing van) proactieve zorgplanning middels een proces- en effectevaluatie.
 3. Brede implementatie van proactieve zorgplanning in Consortium Noord Holland en Flevoland bij positieve ervaringen.

Resultaten

 • Ontwikkeling van een set schriftelijke implementatiematerialen
 • Een training en de mogelijkheid van begeleiding bij implementatie door medewerkers van ZONH
 • Diverse wetenschappelijke artikelen

Producten

Meer informatie

Contactpersoon Annicka van der Plas (Amsterdam UMC) Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 21 december 2020
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.