Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten
Project

Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten

  • Betrokken organisaties IKNL, Amsterdam UMC (beide locaties), Ouderenpanel West-Friesland, ZonH, Zorgbalans
  • Looptijd 01-03-2016 tot 01-03-2019
  • Status afgesloten
  • Zorgvrager ouderen
  • Subsidiegever ZonMw
Voor vragen, neem contact op met:
Annicka van der Plas (Amsterdam UMC) Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022

Het Palliantieproject Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënten en diens naasten bouwde voort op ervaringen met proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn in West Friesland. Proactieve zorgplanning werd op kleine schaal, bij twee organisaties in West-Friesland, toegepast, terwijl er binnen Consortium Noord Holland en Flevoland veel animo was voor systematische toepassing van proactieve zorgplanning.

Binnen het project zijn de volgende drie doelstellingen geformuleerd:

  1. Doorontwikkelen van de training en materialen zodat ze houvast geven voor goede toepassing van proactieve zorgplanning en bruikbaar zijn voor toepassing in zowel huisartsenpraktijken als woonzorgcentra en het optimaliseren van de implementatie van proactieve zorgplanning.
  2. Het verkrijgen van inzicht in effecten en mogelijke verbeterpunten van (toepassing van) proactieve zorgplanning middels een proces- en effectevaluatie.
  3. Brede implementatie van proactieve zorgplanning in Consortium Noord Holland en Flevoland bij positieve ervaringen.

Resultaten

Meer informatie

Dit project is een door ZonMw gefinancierd Palliantieproject.

Voor vragen, neem contact op met:
Annicka van der Plas (Amsterdam UMC) Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.