Proactieve zorgplanning in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten

Achtergrond

Wanneer zorgverleners op de hoogte zijn van voorkeuren voor zorg rond het levenseinde van oudere patiënten, kunnen ze naar deze kennis handelen. Proactieve zorgplanning (ook wel advance care planning (ACP) genoemd) is een hulpmiddel om te zorgen dat zorg aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Dit project bouwt voort op ervaringen met ACP in West Friesland waar verpleegkundigen en eerstverantwoordelijk verzorgenden van woonzorgcentra een eerste gesprek hebben met de bewoner (als opmaat voor ACP met de huisarts).

Voortgang van het project

Dit project is inmiddels afgerond. 

Producten

In dit project zijn de volgende materialen ontwikkeld:

Jolien Glaudemans (huisarts en promovendus) en Marieke Torensma (promovendus) hebben de ontwikkelde training en een aantal hulpmiddelen geevalueerd middels interviews. Hier leest u hun verslag. Zij hebben daarnaast op basis van de interviews de poster en de brief die aan ouderen en naasten (die kan worden meegegeven ter voorbereiding op het ACP gesprek) aangepast. 

Wilt u meer weten over mogelijkheden van ondersteuning bij implementatie van deze handreiking, neem dan contact op met een adviseur ouderen van de ROS in uw regio.

Training

In de loop van 2024 komen trainingsmaterialen beschikbaar.

Video

Sinds het najaar van 2021 zijn twee video's beschikbaar op Palliaweb waarin huisartsen en praktijkondersteuners vertellen over hun ervaringen met ACP. Deze video's zijn opgenomen in Amsterdam (12 minuten, een huisarts aan het woord) en Loosdrecht (17 minuten, huisartsen en POH's aan het woord). Je kunt deze video's gebruiken als je zelf ACP wilt implementeren of als je onderwijs geeft over ACP. Ze zijn onderdeel van een informatiepagina op Palliaweb waar diverse hulpmiddelen voor ACP in de eerste lijn overzichtelijk bij elkaar zijn geplaatst.

Publicaties en presentaties

Samenwerkingspartners

VUmc

  • B.D. Onwuteaka-Philipsen- Hoogleraar levenseindeonderzoek  
  • A. van der Plas- postdoctoraal onderzoeker  

IKNL
M. Klinkenberg - Senior adviseur palliatieve zorg 

Ouderenpanel West Friesland
W.J. Schuijlenburg - Voorzitter Ouderenpanel WF 

ZONH
P. Appeldoorn - coördinator van de netwerken Palliatieve Zorg in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland
R. van Beest - kaderarts palliatieve zorg

Zorgbalans
D. van den Berg - programmamanager behandeling 

AMC
D. Willems - Hoogleraar medische ethiek

Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

Contact