Signalering in de palliatieve fase (format implementatieplan)
Publicatie

Signalering in de palliatieve fase (format implementatieplan)

  • Datum publicatie 1 november 2016
  • Type handreiking
Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 22 oktober 2019

Het format implementatieplan Signalering in de palliatieve fase geeft handvatten voor het opstellen van een implementatieplan voor de methodiek signalering in de palliatieve fase en is onderdeel van de Handreiking implementatie methodiek Signalering in de palliatieve fase.

Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 22 oktober 2019
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.