Proactieve zorgplanning (stappenplan)
Hulpmiddel

Proactieve zorgplanning (stappenplan)

  • Ontwikkelaar ROS Friesland
  • Soort Handreiking
  • Gebruiker Huisartsen, Verpleegkundigen
  • Doelgroep Volwassenen | Ouderen
  • Setting Thuis
Voor vragen, neem contact op met:
Elzaline Schraa ROS Friesland
Laatst geactualiseerd: 20 februari 2024

Het stappenplan Advance Care Planning (ACP) – Proactieve Zorgplanning biedt de huisarts handvatten bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg bij het levenseinde, het leveren van zorg zoals de patiënt dat wenst en het voorkomen van onder- en overbehandeling. Het stappenplan bestaat uit vier stappen:  

  1. de eerste stap is markering, het geeft aan welke patiënten in aanmerking komen voor een gesprek;  
  2. de tweede stap is het in kaart brengen van gegevens van de patiënt en samen met de patiënt en naasten om een proactief zorgplan op te kunnen stellen; 
  3. de derde stap bestaat uit het vastleggen van de verkregen informatie en het gesprek; 
  4. de vierde stap overdracht geeft aan wie er op de hoogte moet zijn van de afspraken.  

Voorafgaand aan het markeren kan de wijkverpleegkundige tijdens haar werkzaamheden bij de patiënt signaleren of de patiënt een proactief zorgplan (ACP) nodig heeft en dit bespreekbaar maken bij de huisarts van de patiënt. In overleg met de huisarts kan de wijkverpleegkundige of praktijkondersteuner (POH) de patiënt en naasten voorbereiden op het ACP-gesprek door hierover te praten en foldermateriaal aan te bieden. In het stappenplan voor de verpleegkundige staat de specifieke rol van de wijkverpleegkundige beschreven bij de vier stappen.

Naar het stappenplan

Inzet hulpmiddel

Het stappenplan biedt handvatten voor de huisarts zodat proactieve zorgplanning in de huisartsenpraktijk onderdeel wordt van de dagelijkse praktijkvoering. 

Randvoorwaarden implementatie

De animatie biedt informatie over proactieve zorgplanning om de huisarts te stimuleren proactieve zorgplanning te implementeren in de huisartsenpraktijk.

Licentie

Creative commons: by-nc-sa

Aanvullend materiaal

Animatie Proactieve zorgplanning  

Meer informatie

Zie voor meer instrumenten over Proactieve Zorgplanning op de Friese werkvloer om als zorgverlener nog meer voor passende zorg te kunnen bieden in de palliatieve fase. 

Voor vragen, neem contact op met:
Elzaline Schraa ROS Friesland
Laatst geactualiseerd: 20 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.