Pijn herkennen bij dementie - PAIC 15 (meetinstrument)
Hulpmiddel

Pijn herkennen bij dementie - PAIC 15 (meetinstrument)

  • Ontwikkelaar Europees onderzoeksteam, waaronder onderzoekers van het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG (UNO-UMCG) en het Universitair Netwerk voor de Care sector ZH (UNC-ZH).
  • Soort Meetinstrument
  • Gebruiker Basisarts, Diëtisten, Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, Kaderartsen, Medisch specialisten, Physician assistants, Psychologen, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Verzorgenden
  • Versie 2019
  • Doelgroep Volwassenen | Ouderen
  • Setting Hospice, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Henriëtte van der Kloet Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG)
Laatst geactualiseerd: 20 februari 2024

De pijnobservatieschaal ‘Pain Assessment in Impaired Cognition’, kortweg: PAIC 15 (vrij vertaald: pijnbeoordeling bij mensen met cognitieve problemen) (Kunz et al., 2019) is ontwikkeld door een internationaal team van artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, epidemiologen en psychologen.  

De PAIC 15 is voor mensen met cognitieve problemen, patiënten die moeite hebben om aan te geven of ze pijn hebben in het bijzonder mensen met een vergevorderde dementie. Pijn bij mensen met een vergevorderde dementie is moeilijk te herkennen voor zorgverleners enerzijds omdat de signalen moeilijk te herkennen zijn en anderzijds patiënten zelf niet duidelijk kunnen maken wat ze voelen. 

PAIC 15 helpt de zorgverlener bij het herkennen van vijftien signalen van pijn, verdeeld over drie categorieën: gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en stemgeluiden. Bij elk pijnsignaal staat een korte omschrijving.  
 

Naar het meetinstrument

 

Randvoorwaarden voor implementatie

Er is een gratis e-learning E-Training NL | PAIC 15 beschikbaar waarin zorgverleners leren om vijftien signalen van pijn te herkennen bij mensen met dementie en het meetinstrument PAIC15 te gebruiken. Zie ook de flyer

Voor teams, projectleiders die aan de slag gaan met PAIC 15 en voor het borgen hiervan is een Implementatie handleiding met stappenplan beschikbaar.  

Licentie

Creative commons: by-nc-nd

Aanvullend materiaal

Meer informatie

Zie ook PAIC 15 |Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC 15) 

Artikelen over het onderzoek en resultaat 

Corbett, A., Achterberg, W., Husebo, B., Lobbezoo, F., de Vet, H., Kunz, M., Strand l, Constantinou M, Tudose C, Kappesser J, de Waal M & Lautenbacher S. (2014). An international road map to improve pain assessment in people with impaired cognition: the development of the Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC) meta-tool. BMC neurology, 14(1), 229. 

Kunz M, de Waal M, Achterberg WP, Gimenez-Llort L , Lobbezoo F, Sampson EL, van Dalen-Kok AH, Defrin R, Invitto S, Konstantinovic L, Oosterman JM, Petrini L,  van der Steen JT, Strand LI, de Tommaso M, Zwakhalen S, Husebo BS, Lautenbacher S (2019). The Pain Assessment in Impaired Cognition scale (PAIC-15): a multidisciplinary and international approach to develop and test a meta-tool for pain assessment in dementia. European Journal od Pain

Artikel over Afkappunt PAIC-15 

van der Steen JT, Westzaan A, Hanemaayer K, Muhamad M, de Waal MWM, Achterberg WP. Probable Pain on the Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC15) Instrument: Assessing Sensitivity and Specificity of Cut-Offs against Three Standards. Brain Sciences. 2021; 11(7):869.  

Voor vragen, neem contact op met:
Henriëtte van der Kloet Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG)
Laatst geactualiseerd: 20 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.