Signalering in de palliatieve fase (signaleringsset)
Hulpmiddel

Signalering in de palliatieve fase (signaleringsset)

  • Ontwikkelaar IKNL
  • Soort Handreiking
  • Gebruiker Beleidsmakers, Groepsbegeleiders, Verpleegkundigen, Verzorgenden
  • Versie 2019
  • Doelgroep Mensen met een verstandelijke beperking, Volwassenen | Ouderen
  • Setting Thuis, Verpleeghuis, Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 2 februari 2022

De set signalering en besluitvorming in de palliatieve fase komen te vervallen. Deze hulpmiddelen zijn geïntegreerd in de werkmethode Palliatief redeneren, wat met behulp van het afgeronde project KWASA tot stand is gekomen. Meer informatie over Palliatief redeneren vindt u hier.

De set Signalering in de palliatieve fase is een denk- en werkmethode om stapsgewijs zorgproblemen van zorgvragers in kaart te brengen. Het helpt verzorgenden bij het signaleren, interpreteren en verwoorden van de belangrijkste zorgproblemen. Het werken met deze set draagt bij aan het verbeteren van de communicatie tussen pati├źnten en tussen zorgverleners onderling doordat zij dezelfde taal kunnen spreken. Tevens biedt deze methode ondersteuning bij de voorbereiding op een multidisciplinair overleg of bij een zorgplanbespreking van de zorgvrager.  

De methode bestaat uit een inleiding, instructie, stappenplan, werkblad, signaleringskaarten en achtergrondinformatie zorgproblemen.

Inzet hulpmiddel

Het tijdig signaleren van zorgproblemen van de zorgvrager in de palliatieve fase en deze stapsgewijs in kaart brengen als er sprake is een plotselinge verslechtering, minder comfort voor de zorgvrager, meerdere symptomen tegelijkertijd zijn of bij een 'niet-pluis-gevoel' van de zorgverlener. 
 

Naar de set signalering

Naar het werkblad 


Aanvullend materiaal

In een video van 4:01 minuten vertellen een Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) en een specialist ouderengeneeskunde over de inzet van de methode in een verpleeghuis bij mensen met dementie.


Naar de video
 

Randvoorwaarden voor implementatie

  • Voor de implementatie van de methode Signalering in de palliatieve fase is een format implementatieplan beschikbaar.
  • Zorgverleners, verzorgenden die met de methode gaan werken, dienen vooraf een workshop te volgen. Deze wordt gegeven door een collega binnen het team, de afdeling of de organisatie die de train-de trainer module gevolgd heeft. De getrainde zorgverlener kan vervolgens in de organisatie binnen hun eigen team(s) een workshop geven over de methodiek. Voor het geven van de workshop is een lesmodule, docentenhandreiking en een PowerPoint beschikbaar.

Licentie

Creative commons: cc by-nc-sa

Meer informatie

De set signalering in de palliatieve fase en de video zijn tot stand gekomen met subsidie van ZonMw.

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 2 februari 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.