I-HARP voor COPD
Hulpmiddel

I-HARP voor COPD

  • Ontwikkelaar Expertisecentrum Palliatieve Zorg Maastricht UMC+
  • Soort Gesprekswijzer, Infographic
  • Gebruiker Alle gebruikers, Basisarts, Beleidsmakers, Diëtisten, Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, Geestelijk verzorgers, Groepsbegeleiders, Helpenden, Huisartsen, Kaderartsen, Maatschappelijk werkers, Mantelzorgers, Medisch specialisten, Naasten, Patiënten, Physician assistants, Praktijkondersteuners, Psychologen, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Verzorgenden, Vrijwilligers
  • Versie mei 2023
  • Doelgroep Naasten | Mantelzorgers, Volwassenen | Ouderen
  • Setting Hospice, Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 8 augustus 2023

I-HARP voor COPD helpt zorgverleners in iedere setting om palliatieve zorgbehoeften bij Nederlandse mensen met COPD bespreekbaar te maken, waarbij er oog is voor de behoeften van naasten. I-HARP voor COPD is een gesprekshulpmiddel dat zorgverleners ondersteunt in het herkennen, bespreken en anticiperen op palliatieve zorgbehoeften. Hierdoor kunnen zorgbehoeften van mensen met COPD tijdig herkend worden. Doordat I-HARP voor COPD ook kan ondersteunen in het richting geven aan de palliatieve zorg, kan de persoon met COPD eerder de zorg ontvangen waar behoefte aan is.

I-HARP voor COPD bestaat uit drie delen. Het eerste deel (Signaleren) is bedoeld om een indruk van de palliatieve zorgbehoeften te krijgen. Het bestaat uit voorbeeldvragen om het gesprek te openen en veertien laagdrempelige signaleringsvragen. Indien de patiënt of zijn naaste(n) één van de signaleringsvragen met 'ja' beantwoordt, helpen de doorvraagsuggesties uit het tweede deel (Doorvragen) bij het herkennen van de specifieke zorgbehoeften. In deel 3 (Richting geven) staan tips en adviezen om met de geïdentificeerde zorgbehoeften aan de slag te gaan.

Dit hulpmiddel is onderdeel van een pakket met de volgende hulpmiddelen:

Inzet hulpmiddel

Het hulpmiddel I-HARP voor COPD kan worden ingezet om de palliatieve zorgbehoeften van patiënten met COPD en hun naasten bespreekbaar te maken.

Naar het hulpmiddel

Randvoorwaarden voor implementatie

I-HARP voor COPD is direct inzetbaar. Er is een e-learning beschikbaar, maar deze is niet verplicht voor het gebruik van het hulpmiddel.

Licentie

Creative commons: by-nc-sa

Dit hulpmiddel is mogelijk gemaakt met subsidie van Stichting Astma Bestrijding (grant number: 2021/027)

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 8 augustus 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.