Besluitvorming in de palliatieve fase (toolbox)
Hulpmiddel

Besluitvorming in de palliatieve fase (toolbox)

  • Ontwikkelaar IKNL
  • Soort Toolbox
  • Gebruiker Basisarts, Huisartsen, Kaderartsen, Medisch specialisten, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen
  • Versie 2019
  • Doelgroep Kinderen, Volwassenen | Ouderen
  • Setting Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis, Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 4 april 2022

De set signalering en besluitvorming in de palliatieve fase komen te vervallen. Deze hulpmiddelen zijn geïntegreerd in de werkmethode Palliatief redeneren, wat met behulp van het afgeronde project KWASA tot stand is gekomen. Meer informatie over Palliatief redeneren vind je hier.

De methode voor systematische besluitvorming in de palliatieve fase is voor artsen en verpleegkundigen in de palliatieve zorg. Klinisch redeneren is gecombineerd met de uitgangspunten van palliatieve zorg. Het gebruik van de methode draagt bij aan systematische besluitvorming in de palliatieve fase. Het behandelbeleid is afgestemd op de individuele patiënt en is transparant voor patiënt. Hiermee wordt er nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de patiënt en zijn levensverwachting.

Doelen van de methode: 

  • adequaat reageren op problemen
  • in kaart brengen van kritische beslismomenten
  • eenduidig communiceren naar patiënt en naasten

De methode kan individueel of tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam worden ingezet. 

De methode bestaat uit een toolbox en een set, bestaande uit een beslisschijf en veertien toepassingskaarten over veel voorkomende symptomen en situaties in de palliatieve fase. De beslisschijf geeft in vier fasen de methodiek van palliatief redeneren weer. De toepassingskaarten omvatten een nadere uitwerking van de fasen uit de beslisschijf.

Inzet hulpmiddel

De methode Besluitvorming in de palliatieve fase helpt adequaat te reageren op problemen én helpt rekening te houden met de waarden, wensen en behoeften van de patiënt.

Naar de methode 

Randvoorwaarden voor implementatie

Voor implementatie van de methode zijn de Handreiking Implementatie methodiek Besluitvorming in de palliatieve fase en de training Besluitvorming in de palliatieve fase een beschikbaar. De handreiking is geschreven voor de projectgroep die de methodiek gaat implementeren binnen de organisatie en biedt ondersteuning bij het schrijven van een implementatieplan.

Het is aan te bevelen de methode binnen bestaande (overleg)structuren te borgen.

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

Meer informatie

De methode is door ZonMw aangewezen als een van de twaalf goede voorbeelden van palliatieve zorg. Ga voor meer informatie naar de themapagina Goede voorbeelden

De beslisschijf is hier te downloaden.

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 4 april 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.