Samen beslissen (e-learning modules)
Opleiding

Samen beslissen (e-learning modules)

 • Aanbieder Amsterdam UMC/Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties NFK
 • Type scholing e-learning met certificaat
 • Kosten ja
 • Locatie Online
 • Functie geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), huisarts, kaderarts, medisch specialist (8), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken
 • Accreditatie ABAN (artsen-algemeen), ja, V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 december 2021

In samenwerking met de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Pharos ontwikkelden Amsterdam UMC in een ZonMW Palliantie project een aantal e-learning modules ter bevordering van Samen Beslissen over de behandeling van ongeneeslijke kanker. De modules zijn te combineren met fysieke training, maar kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden via aanbieder Bohn Stafleu van Loghum.

De nieuw ontwikkelde modules zijn:

Samen beslissen in de palliatieve zorg
Deze e-learning sluit aan op de al bestaande, door NFK ontwikkelde basismodule Samen beslissen met patiënten en is bedoeld voor zorgverleners die betrokken zijn bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn. De module gaat in op specifieke aandachtspunten met als doel dat patiënten die ongeneeslijk ziek zijn een behandeling krijgen die bij hen past. De module is ontwikkeld voor de oncologische zorg en is met name gericht op de vroeg-palliatieve fase. In deze fase gaat het om de besluitvorming over ziektegericht behandelen en om het anticiperen op toekomstige beslissingen.

Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
Deze e-learning sluit aan op de basismodule 'Samen beslissen met patiënten'. Samen beslissen wordt ook wel gedeelde besluitvorming of Shared Decision Making (SDM) genoemd. De voorbeelden in deze e-learning zijn gericht op zorgverleners zoals medisch specialisten en (specialistisch) verpleegkundigen. Andere zorgverleners kunnen zich hier ook in herkennen en kunnen deze e-learning ook volgen.

Ondersteunen bij samen beslissen
Deze module sluit aan op de basismodule 'Samen beslissen met patiënten', maar kan ook losstaand worden gevolgd. De module is gebaseerd op onderzoek en interviews met huisartsen en verpleegkundigen over hun rol bij samen beslissen over behandelbeslissingen in de oncologie. De voorbeelden in deze module zijn op deze zorgverleners gericht. Echter, de kennis en de vaardigheden die worden aangereikt zijn toepasbaar voor alle zorgverleners die patiënten kunnen ondersteunen bij een medisch-specialistische behandelbeslissing, ook breder dan de oncologie.

Leerdoelen

Na het volgen van de module Samen Beslissen in de palliatieve zorg:

 • heeft de cursist kennis van de specifieke aandachtspunten voor Samen beslissen in de palliatieve zorg
 • weet de cursist hoe hij proactieve zorgplanning kan inzetten bij het anticiperen op toekomstige beslissingen
 • kan de cursist in eigen woorden uitleggen hoe hij Samen beslissen in de palliatieve zorg kan toepassen in zijn eigen praktijk


Na het volgen van de module Samen Beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden

 • kan de cursist beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen
 • kent de cursist de theorie over begrijpelijk communiceren en de terugvraagmethode
 • weet de cursist hoe hij Samen beslissen bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de eigen praktijk kan inzetten


Na het volgen van de module Ondersteunen van samen beslissen:

 • weet de cursist alles over de ondersteunende rol die hij voor patiënten kan hebben bij beslissingen over de behandeling
 • heeft de cursist kennis over de drie strategieën waarmee hij het proces van samen beslissen kan ondersteunen
 • weet de cursist hoe hij  het ondersteunen bij samen beslissen kan toepassen in de eigen praktijk

Kosten

€ 14,95 per module

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie over de modules en inschrijving naar de website van BSL.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.