Samen beslissen over de palliatieve oncologische behandeling
Opleiding

Samen beslissen over de palliatieve oncologische behandeling

 • Aanbieder Amsterdam UMC/Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties NFK
 • Kosten ja
 • Locatie In overleg
 • Functie hbo-verpleegkundige (6), huisarts, medisch specialist (8), verpleegkundig specialist (7)
 • Accreditatie V&V (verzorgenden en verpleegkundigen), VSR (vpk. specialisten)
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 9 november 2021

Wanneer kanker niet meer te genezen is, bestaan er vaak nog wel behandelingen om de ziekte te remmen. De winst is echter onzeker en vaak beperkt, terwijl de behandeling zwaar kan zijn. Zeker wanneer genezing niet meer mogelijk is, zouden de wensen en voorkeuren van de patiënt bepalend moeten zijn bij deze behandelkeuzes. Idealiter volgen consulten over de behandeling het model van gedeelde besluitvorming, waarbij de opties, de voor- en nadelen van de opties en de wensen en voorkeuren van de patiënt systematisch worden besproken. Het betreft echter best een uitdagend gesprek en uit onderzoek weten we dat de patiënt vaak nog onvoldoende betrokken wordt. 

In deze training leren deelnemers het gespreksmodel van gedeelde besluitvorming toe te passen op de specifieke casus van een besluit over palliatieve systemische behandeling. Het geleerde is echter ook in andere settings toepasbaar. Deelnemers krijgen inzicht in de achtergrond van gedeelde besluitvorming, gaan in gesprek met collega’s over wat het oplevert en wanneer het lastig is, en oefenen met een acteur.

De blended learnings zijn bedoeld voor drie doelgroepen: oncologen, huisartsen en verpleegkundigen. Voor elke doelgroep bestaat de scholing uit minimaal twee e-learning modules, gecombineerd met een dagdeel fysieke training. De e-learnings zijn ook losstaand geaccrediteerd en te volgen. 

Leerdoelen voor oncologen

 • De deelnemer kan beschrijven wat gedeelde besluitvorming is en waarom gedeelde besluitvorming van belang is in de palliatieve oncologische zorg
 • De deelnemer is zich bewust van de eigen voorkeuren en barrières in gesprekken over de palliatieve oncologische behandeling 
 • De deelnemer is bereid, gemotiveerd en voelt zich bekwaam om gedeelde besluitvorming over de palliatieve oncologische behandeling toe te passen
 • De deelnemer is in staat de stappen van gedeelde besluitvorming toe te passen in een gesprek over de palliatieve oncologische behandeling, waaronder:
  a. agenderen van de te nemen beslissing en de rol van de patiënt daarin
  b. informeren over de opties en de voor- en nadelen daarvan
  c. verkennen van de waarden en voorkeuren van de patiënt
  d. gezamenlijk komen tot een beslissing

Leerdoelen voor verpleegkundigen en huisartsen

 • De deelnemer kan beschrijven wat gedeelde besluitvorming is en waarom gedeelde besluitvorming van belang is in de palliatieve oncologische zorg
 • De deelnemer is zich bewust van de eigen voorkeuren en barrières in gesprekken over de palliatieve oncologische behandeling 
 • De deelnemer is bereid, gemotiveerd en voelt zich bekwaam om gedeelde besluitvorming over de palliatieve oncologische behandeling te ondersteunen
 • De deelnemer is in staat verschillende communicatiestrategieën toe te passen om gedeelde besluitvorming over de palliatieve oncologische behandeling te ondersteunen, waaronder het: 
  a. signaleren of de beslissing bewust, geïnformeerd en passend wordt genomen
  b. aanvullen door keuzebewustzijn of informatie te verhelderen en te helpen bij het komen tot een voorkeur 
  c. faciliteren van een goed besluit door de patiënt te helpen bij het voorbereiden of organiseren van een gesprek met specialist of naasten.

Kosten

Op aanvraag

Meer informatie en inschrijving

Ga voor meer informatie en inschrijving naar de website van Amsterdam UMC.

 

Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 9 november 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.