Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in jouw praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en (wordt) beoordeeld door de Screeningscommissie Onderwijs Palliatieve Zorg

Contactpersoon Jojanneke van Staveren-Thiesen O2PZ
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Filteren
Kosten
Samenspel met mantelzorgers en vrijwilligers (kennisbundel)
Onderwijsmateriaal
Een praktijkgerichte kennisbundel met 6 thema's gericht op samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers. Met een introductievideo, gerichte opdrachten en tips wordt elk thema onder de aandacht gebracht. De kennisbundel kan mbo-docenten waaronder Welzijn en Zorg opleiding een extra impuls geven in de lessen.
Samenwerken met informele zorgverleners (werkboek)
Onderwijsmateriaal
Het werkboek 'Samenwerken met informele zorgverleners' bestaat uit 12 thema's rondom de samenwerking tussen mantelzorgers en medewerkers. Alle thema's kunnen los van elkaar gelezen/gebruikt worden.
Multidisciplinair samenwerken (animatie)
Onderwijsmateriaal
De animatie 'Multidisciplinair samenwerken' geeft inzicht in de rol van verzorgenden in samenwerking met andere disciplines. De animatie is bruikbaar als introductie voor bijvoorbeeld een stageopdracht waarin het belang van het werken met meerdere disciplines aan bod komt.
De patiënt centraal (casus)
Onderwijsmateriaal
Een casus om te reflecteren over interprofessionele samenwerking, proactieve zorgplanning (advance care planning) en de 4 dimensies binnen de palliatieve zorg. De opdracht gaat in op de verschillende perspectieven van toepassing bij deze casus: die van de arts(en), verpleegkundigen, verzorgenden én de patiënt.
Palliatieve zorg abdomen (casus)
Onderwijsmateriaal
Casusbeschrijvingen met vragen voor een blok in de bachelor rond abdominale problematiek. Verschillende palliatieve zorgaspecten zijn geïntegreerd: klinisch redeneren in een palliatieve setting, nadenken over prognose, multidimensioneel probleemdenken, multidisciplinair beleid opstellen en proactieve zorgplanning.
Stappenplan moreel beraad
Onderwijsmateriaal
Beschrijving van een stappenplan om moreel beraad te voeren. Aan de hand van dit stappenplan kan een dilemma van een casus worden uitgewerkt.
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.