Zorgmijding onder dak- en thuislozen: lessen uit de werkwijze van straatpastors en geestelijk verzorgers
Onderwijsmateriaal

Zorgmijding onder dak- en thuislozen: lessen uit de werkwijze van straatpastors en geestelijk verzorgers

  • Aanbieder VUmc Expertisecentrum Palliatieve zorg, Kuria
  • Soort materiaal tekstueel
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2018
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, helpenden, huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
  • Zorgvrager dak- en thuislozen
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 20 mei 2020

Sinds 2016 doet het VUmc, samen met o.a. het NIVEL2, Erasmus MC, Leger des Heils, HVO Querido en de Nederlandse Straatdoktersgroep onderzoek naar passende palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Tijdens dit onderzoek kwam vaak naar voren dat onder de groep dak- en thuislozen een doelgroep is die lastig in beeld te brengen is, zowel in onderzoek als in de praktijk. Die groep bestaat uit mensen die geen hulp zoeken of accepteren, en mensen die het zorgnetwerk niet begrijpen of waarbij de formele zorg niet aansluit.

Een handreiking met adviezen en aanbevelingen op basis van de werkwijze en ervaringen van geestelijk verzorgers, straatpastors, outreachend professionals en voormalig daklozen. Deze handreiking gaat niet specifiek over palliatieve zorg, omdat eerst meer inzicht nodig is in zorgmijding. Het biedt achtergrondinformatie voor professionals in de maatschappelijke en medische zorg die in aanraking komen met mensen die dak- of thuisloos zijn en professionele zorg mijden.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 20 mei 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!