Ziekte van Parkinson in de palliatieve fase (casus)
Onderwijsmateriaal

Ziekte van Parkinson in de palliatieve fase (casus)

  • Aanbieder IKNL werkgroep richtlijn palliatieve zorg
  • Versie september 2023
Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 28 september 2023

De casus gaat over een mevrouw van 75 jaar met toenemende klachten van de ziekte van Parkinson, tot aan haar overlijden. De casus is geschreven voor medisch behandelaren (bijvoorbeeld artsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants). Het speelt zich af in een verpleeghuis, maar is zeker ook geschikt voor de thuissituatie, ook huisartsen kunnen met dezelfde vragen/dilemma's geconfronteerd worden.

Bij de casus kan de richtlijn Ziekte van Parkinson: de palliatieve fase (NVN & VRA, 2023) worden geraadpleegd. Dit is een doorontwikkeling van de richtlijn Parkinson (NVN & VRA, 2020). In aanvullende richtlijn staat specifiek de palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson centraal. Er worden handvatten geboden hoe palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson kan worden vormgegeven. De zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson wordt steeds complexer en patiënten kampen in de palliatieve fase met comorbiditeiten zoals dementie, cognitieve achteruitgang. Daarnaast is er ook vaak sprake van uiteenlopende symptomen en van angst. 

Leerdoelen

De deelnemers hebben na het behandelen van deze casus:

  • Kennis van de belangrijkste zaken uit de richtlijn palliatieve zorg bij de ziekte van Parkinson.
  • Kennis van welke indicatoren er zijn voor het starten van proactieve zorgplanning (PZP=ACP). 
  • Kennis van behandelmogelijkheden van orthostatische hypotensie. 
  • Inzicht in hoe ze het gesprek aan kunnen gaan over zingeving.
  • kennis van het appèl dat er met een vraag om euthanasie op je gedaan kan worden. 
  • Kennis van specifieke behandeling van problemen in de stervensfase bij de ziekte van Parkinson. 

De casus kan separaat worden gedownload. De docenteninstructie met antwoordenblad biedt enkele werkvormen en geeft richting bij het bespreken van de casus. 

 

Ga naar de casus

Ga naar het antwoordmodel

 

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) aangemerkt als geschikt achtergrondmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 28 september 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.