Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) (website)
Onderwijsmateriaal

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) (website)

  • Aanbieder Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ Nederland)
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2022
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Marieke Zijlstra VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Nederland)
Laatst geactualiseerd: 24 oktober 2022

VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor vrijwilligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg. Deze zorg wordt in hospices, thuis en op palliatieve units van verzorgings- en verpleeghuizen geboden. VPTZ Nederland ondersteunt ruim tweehonderd lidorganisaties, behartigt hun belangen en stimuleert de kwaliteit van de zorg en ondersteuning. Zoals ook in de missie en visie van VPTZ Nederland terugkomt, werken de lidorganisaties met opgeleide vrijwilligers. VPTZ Nederland heeft dan ook een breed scala aan trainingen voor vrijwilligers en hun coördinatoren en bestuurders.  

De website van VPTZ Nederland kan gebruikt worden als bronmateriaal voor de student of als opdracht van de docent.
 

Naar het materiaal
 

​​​​​Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Marieke Zijlstra VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Nederland)
Laatst geactualiseerd: 24 oktober 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.