Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) (website)
Onderwijsmateriaal

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) (website)

  • Aanbieder Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2014
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap
  • Kosten nee
Contactpersoon
VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Nederland)
Laatst geactualiseerd: 22 december 2021

VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg wordt zowel thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden. De organisatie ondersteunt ruim tweehonderd lidorganisaties, behartigt hun belangen en stimuleert de kwaliteit van de zorg en ondersteuning. 

De website van VPTZ biedt vrijwilligers ondersteuning bij de laatste levensfase en kan gebruikt worden als bronmateriaal voor de student of als opdracht van de docent.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Nederland)
Laatst geactualiseerd: 22 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.