Richtlijn Pijn bij patiënten met kanker
Onderwijsmateriaal

Richtlijn Pijn bij patiënten met kanker

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2019
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, fysio- of ergotherapeut, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo-verpleegkundige niveau 6, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 2 januari 2023

De richtlijn Pijn bij patiënten met kanker geeft aanbevelingen over begeleiding en behandeling van de patiënten met pijn bij kanker (zowel in de curatieve als de palliatieve fase) en beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. Het is een multidisciplinaire evidence-based richtlijn, waarin aanbevelingen staan over diagnostiek, integrale benadering, beleid en behandelingen, met als doel om de pijn op een acceptabel niveau te brengen en te houden met aanvaardbare bijwerkingen. Hoewel de evidentie alleen is verzameld voor de diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker, zijn de aanbevelingen ook grotendeels van toepassing voor patiënten met andere levensbedreigende aandoeningen. 

Naast de richtlijn is er ook een beslisboom beschikbaar over diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker met als doel het ondersteunen van zorgverlener en patiënt bij het nemen van behandelbeslissingen. Bij elke stap worden in de beslisboom relevante afwegingen aangegeven. De behandeladviezen kunnen ingezet worden in de gedeelde besluitvorming met de patiënt waarin de context en de voorkeuren van de patïent worden meegewogen.

De richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met pijn en tevens relevant voor zorgverleners van andere disciplines en vrijwilligers die werkzaam zijn in de palliatieve fase.

Voor gebruik in het onderwijs om de richtlijn te bekijken en toe te passen, kan een opdracht zijn:
Laat de studenten in kleine groepjes een veel voorkomend symptoom zoals (gemetastaseerde) pijn, obstipatie of infectie beschrijven met betrekking tot kenmerken, oorzaken, diagnostiek, behandelwijzen (integraal, symptomatisch, invasief) en presenteer dit aan elkaar. Doe dit bij voorkeur aan de hand van een casus.
 

Naar het materiaal


Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Onderwijs en Opleiding Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 2 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.