Richtlijn Pijn bij patiënten met kanker
Onderwijsmateriaal

Richtlijn Pijn bij patiënten met kanker

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal tekstueel, website
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2019
  • Opleidingsniveau mbo 4, hbo (niveau 5), bachelor (niveau 6), master (niveau 7), medisch specialist (niveau 8)
  • Zorgverlener basisartsen, geestelijk verzorgers, huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
  • CanMEDS kennis en wetenschap
Contactpersoon Inge van Trigt IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2020

De richtlijn is in de plaats gekomen van twee richtlijnen (Pijn in de palliatieve fase (2010) en de richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker (2015). 

De richtlijn geeft aanbevelingen over begeleiding en behandeling van de patiënten met pijn bij kanker (zowel in de curatieve als de palliatieve fase) en beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. Het is een multidisciplinaire evidence-based richtlijn waarin aanbevelingen staan over diagnostiek, integrale benadering, beleid en behandelingen met als doel om de pijn op een acceptabel niveau te brengen en te houden met aanvaardbare bijwerkingen. Hoewel de evidentie alleen is verzameld voor de diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker zijn de aanbevelingen ook grotendeels van toepassing voor patiënten met andere levensbedreigende aandoeningen. 

Naast de richtlijn is er ook een beslisboom beschikbaar over diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker met als doel: het ondersteunen van zorgverlener en patiënt bij het nemen van behandelbeslissingen. Bij elke stap worden in de beslisboom relevante afwegingen aangegeven. De behandeladviezen kunnen ingezet worden in de gedeelde besluitvorming met de patiënt waarin de context en de voorkeuren van de patïent worden meegewogen.

De richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met pijn en tevens relevant voor zorgverleners van andere disciplines en vrijwilligers die werkzaam zijn in de palliatieve fase.

Voor gebruik in het onderwijs om de richtlijn te bekijken en toe te passen, kan een opdracht zijn:

laat de studenten in kleine groepjes een veel voorkomend symptoom zoals (gemetastaseerde) pijn, obstipatie of infectie beschrijven met betrekking tot kenmerken, oorzaken, diagnostiek, behandelwijzen (integraal, symptomatisch, invasief) en presenteer dit aan elkaar. Doe dit bij voorkeur aan de hand van een casus.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs. 

Contactpersoon Inge van Trigt IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 14 mei 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!