Betekenis van het symptoom angst (artikel)
Onderwijsmateriaal

Betekenis van het symptoom angst (artikel)

  • Aanbieder Nederlands Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2011
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2021

De overgang van de curatieve behandeling naar de palliatieve fase leidt tot onzekerheid. Angst is in die fase een veel voorkomend symptoom. In het artikel Betekenis van het symptoom 'angst' voor patiĆ«nten met kanker in de palliatieve fase (Nederlands Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg - 2011) beschrijven auteurs DaniĆ«lle Zweers, Regina Kant, Henk Vrehen, Claudia Gamel en Saskia Teunissen (kwalitatief) wetenschappelijk onderzoek over angst bij mensen met kanker in het ziekenhuis en hospice. 

Het artikel is te gebruiken als achtergrondinformatie of als beoordeling van een wetenschappelijk artikel.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.