Organisatie van palliatieve zorg (thema 6 - keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal

Organisatie van palliatieve zorg (thema 6 - keuzedeel mbo)

 • Aanbieder O2PZ
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, (pré-post) toetsvragen, achtergrondmateriaal, casuïstiek, lesmodule, lespakket, oefenmateriaal, tekstueel, video of animatie, website
 • Versie 2021
 • Opleiding mbo verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021


Het thema Organisatie van palliatieve zorg hoort bij het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo en is hiervan het zesde onderdeel.
Ga naar het overzicht met alle onderdelen

 

Inleiding onderdeel 'Organisatie van palliatieve zorg'  

Organisatie is een systeem waarin mensen met elkaar een bepaald doel nastreven. De organisatie van palliatieve zorg vindt op verschillende niveaus plaats: lokaal, regionaal, consortiumniveau en landelijk.  Allen werken ze aan het gezamenlijke doel: iedereen de best mogelijke palliatieve zorg bieden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het palliatief landschap 
 • Ken je sociale kaart in de eigen regio
 • De financiering van de palliatieve zorg 

In dit thema vind je achtergrondinformatie, lesmateriaal en opdrachten voor de studenten over bovenstaande onderwerpen. 

Leerdoelen

De leerdoelen en opdrachten zijn ingedeeld naar de niveaus starter, gevorderde en beroepsbekwaam. Met behulp van het instrument SOLO KD Zelfinschatting van competenties kan de student zelf nagaan op welk niveau hij of zij zich bevindt.

De student:

 • Herkent en beschrijft de sociale kaart van de patiënt en betrekt deze waar mogelijk bij de zorgverlening. (OWR)
 • Is op de hoogte van de sociale kaart van de patiënt en informeert de patiënt over de regionale sociale kaart. (OWR) 
 • Kan andere betrokken zorgprofessionals inschakelen met betrekking tot palliatieve zorg. (K1006)

De student is in staat om:

 • In eigen woorden uitleg te geven over het begrip sociale kaart.
 • Een instrument te selecteren om de sociale kaart van een patiënt vorm te geven.
 • In eigen woorden uitleg te geven over de wijze waarop de palliatieve zorg is georganiseerd (professionals en instanties binnen de regio).

De student:

 • Maakt gebruik van de sociale kaart van de patiënt bij de zorgverlening. (OWR)
 • Stemt de zorgverlening en de taakverdeling af met andere professionals om de continuïteit van zorg te bewaken. (OWR)
 • Informeert de palliatieve patiënt en diens naasten over zorgvoorzieningen in de ketenzorg. (OWR)
 • Heeft kennis van de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en discussies over palliatieve zorg, zoals beslissingen rondom het levenseind, euthanasie, voltooid leven en palliatieve sedatie. (K1006)
 • Zet in samenspraak met de arts het Zorgpad Stervensfase in. (K1006)

​De student is in staat om:

 • In eigen woorden te definiëren welke rol de verschillende professionals binnen het palliatief zorgproces hebben.
 • Af te stemmen met andere professionals over de eigen rol binnen het palliatief zorgproces.
 • Gebruik te maken van (digitale) bronnen om maatschappelijke ontwikkelingen te volgen.
   

De student:

 • Past de sociale kaart (ketenzorg) toe, gericht op de palliatieve zorg (hospice, palliatieve units, netwerken palliatieve zorg, consultatieteams, vrijwilligersorganisaties en mantelzorgondersteuningsorganisaties). (OWR)
 • Organiseert actief de zorg rondom de patiënt met een palliatieve zorgvraag teneinde een veilige overgang van de ene naar de andere zorgorganisatie dan wel thuissituatie te waarborgen. (OWR)
 • Geeft (in/na overleg met collega’s) advies en onderzoekt welke mogelijkheden er zijn rondom palliatieve zorg. (K1006)
 • Schakelt (pro)actief hulp in van de juiste personen/deskundigen. (K1006)
 • Kan (inter- en multidisciplinair) samenwerken in de keten en zorg afstemmen met collega's, mantelzorgers in de palliatieve (netwerk) zorg binnen haar eigen beroepsgrenzen. (K1006)

De student is in staat om:

 • Te overleggen met andere professionals over de ketenzorg/netwerkzorg voor een patiënt in de palliatieve fase.
 • Zorg te organiseren in het kader van continuïteit van zorg over de grenzen van de eigen afdeling heen.
 • Samen te werken met andere professionals en mantelzorgers en te handelen binnen de grenzen van het beroep.

Docentenhandreiking

Download de handreiking voor docenten

Opdrachten

 

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.