Introductie signaleringsinstrument en besluitvormingsmethodiek palliatieve zorg (Thema 2 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal

Introductie signaleringsinstrument en besluitvormingsmethodiek palliatieve zorg (Thema 2 Keuzedeel mbo)

 • Aanbieder O2PZ
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, (pré-post) toetsvragen, casuïstiek, lesmodule, lespakket, oefenmateriaal, video of animatie
 • Versie 2022
 • Opleiding hbo-verpleegkundige niveau 6, mbo-verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 juni 2022

Het thema Introductie signaleringsinstrument en besluitvormingsmethodiek palliatieve zorg hoort bij het Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo en is hiervan het tweede onderdeel.
Ga naar het overzicht met alle onderdelen

De set signalering en besluitvorming in de palliatieve fase komen te vervallen. Deze hulpmiddelen zijn geïntegreerd in de werkmethode Palliatief redeneren, wat met behulp van het afgeronde project KWASA tot stand is gekomen. Meer informatie over Palliatief redeneren vindt u hier.

Inleiding thema Introductie signaleringsinstrument en besluitvormingsmethodiek palliatieve zorg

In dit thema maken we je vertrouwd met de methodiek signalering in de palliatieve fase (niveau 3 en 4). Een denk- en werkmethode om stapsgewijs zorgproblemen in kaart te brengen en te bespreken. Daarnaast leer je over de methodiek besluitvorming in de palliatieve fase (niveau 4 en 6). Een toegepaste vorm van klinisch redeneren, gecombineerd met de principiële uitgangspunten van palliatieve zorg: multidimensioneel, individueel, anticiperend en proactief.

Meetinstrumenten zijn gestructureerde hulpmiddelen gebaseerd op uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Er zijn meetinstrumenten beschikbaar om te signaleren, volgen en begrijpen van problemen in de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele dimensie. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Kennismaken met de methodiek signaleringsset voor niveau 3 en 4
 • Kennismaken met de methodiek besluitvorming in de palliatieve fase niveau 4 en 6
 • Verkenning van de toepassing van de methodieken 
 • Kennismaking met de belangrijkste meetinstrumenten in de palliatieve zorg 
 • Korte introductie op de meest voorkomende symptomen in de palliatieve zorg 

In dit thema vind je achtergrondinformatie, lesmateriaal en opdrachten voor studenten over bovenstaande onderwerpen. Zo tref je een korte film aan met de titel Ik blijf een poosje bij je zitten. In deze film worden de verschillende methodieken in de praktijk ingezet. Maar ook een woordzoeker en een eigen ingebrachte casus om meer te weten te komen welke meetinstrumenten je waarvoor inzet. 

Leerdoelen

De leerdoelen en opdrachten zijn ingedeeld naar de niveaus starter, gevorderde en beroepsbekwaam. Met behulp van het instrument SOLO KD Zelfinschatting van competenties kan de student zelf nagaan op welk niveau hij of zij zich bevindt. 

De student:

 • Benoemt kenmerken van verschillende signaleringsinstrumenten om de palliatieve fase te markeren. (Onderwijsraamwerk)
 • Kan gebruikmaken van meetinstrumenten, zoals de lastmeter, DOS-score, etc. (K1006)
 • Kan zingevingsproblematiek signaleren bij de zorgvrager en naasten. (K1006)

De student is in staat om:

 • In eigen woorden uitleg te geven over het gebruik van de signaleringsmethodiek. 
 • In eigen woorden uitleg te geven over de wijze waarop meetinstrumenten behulpzaam zijn in de palliatieve zorg.
 • Aan te geven wat de meest voorkomende symptomen in de palliatieve zorg zijn.
   

De student:

 • Signaleert de palliatieve fase bij de patiënt door signaleringsinstrumenten in te zetten om deze fase te markeren. (Onderwijsraamwerk)
 • Gebruikt passende meetinstrumenten om overbelasting bij naasten te signaleren en voert passende interventies uit. (Onderwijsraamwerk)
 • Kan gebruikmaken van meetinstrumenten, zoals de lastmeter, DOS-score etc. (K1006)
 • Kan zingevingsproblematiek signaleren bij de zorgvrager en naasten. (K1006)

​De student is in staat om:

 • Meetinstrumenten te gebruiken om klachten bij de zorgvrager en/of naasten te signaleren en te onderzoeken.
 • De meest voorkomende symptomen in de palliatieve zorg te herkennen binnen de eigen zorgpraktijk.
 • Zorgproblemen te signaleren met behulp van de signaleringsmethodiek.
 • Interventies (in overleg) interventies in te zetten bij klachten van zorgvrager en/of naasten.
   

De student:

 • Kan laag- en midden-/hoog-complexe problemen van de patiënt signaleren, hierop interveniëren, binnen het team bespreken en rapporteert bevindingen, doelen en acties in het zorgplan. (Onderwijsraamwerk)
 • Signaleert actuele en potentiële problemen van de laag- en midden-/hoog-complexe patiënten en past passende interventies toe. (Onderwijsraamwerk)
 • Inventariseert de behoeften en wensen ten aanzien van, zorg, ondersteuning en begeleiding bij de zorgvrager en zijn naasten op alle dimensies (somatisch, psychisch, sociaal en spiritueel) (K1006)
 • Signaleert in welke fase de cliënt zit en gaat met behulp van klinisch redeneren in overleg met de arts over de mogelijkheden van medicatie. (K1006)

De student is in staat om:

 • Veranderingen bij een zorgvrager te signaleren en deze te rapporteren aan de juiste persoon/professional gebruikmakend van de richtlijnen op Pallialine.
 • Zorgproblemen met behulp van de signaleringsmethodiek te interpreteren, verwoorden en bespreken met collega’s.
 • Interventies in te zetten bij de meest voorkomende symptomen in de palliatieve zorg.
 • Informatie te geven aan een zorgvrager en/of naasten over klachten en interventies bij klachten.
 • (Samen met de arts) het gesprek met zorgvrager en naasten te voeren over de palliatieve fase, klachten, interventies en mogelijkheden van medicatie. 

Docentenhandreiking

Download de handreiking voor docenten

Opdrachten

Voorbereidende opdracht over signalering (alle niveaus)
Voorbereidende opdracht over gezamenlijke besluitvorming (alle niveaus)

Licentie

Creative commons: by-nc-sa

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 juni 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.