Nieuws

Nieuws

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Passende bekostiging voor palliatieve zorg terugkijken (webinar)
Nieuws08-02-2022
Op 25 januari 2022 organiseerde PZNL een webinar over de kansen en uitdagingen van transmurale palliatieve zorg (project TAPA$). De resultaten van het project, goede voorbeelden uit de regio en een blik op de toekomst kwamen aan bod tijdens het webinar.
Betere samenwerking palliatieve zorg leidt tot minder ziekenhuis- en IC-opnames
Nieuws25-01-2022
In regio’s waar zorgaanbieders in de palliatieve fase intensief samenwerken ontvangen patiënten vaker persoonsgerichte en passendere zorg, met minder ziekenhuisopnames. Patiënten en naasten ervaren daarmee een waardiger afscheid, terwijl de zorgkosten niet stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van PZNL.
Gids Geldstromen in de palliatieve zorg visualiseert bekostiging
Nieuws23-09-2021
Het vinden van de weg naar een juiste bekostiging van palliatieve zorg is niet altijd eenvoudig. De huidige manier van bekostiging wordt ervaren als complex. De nieuwe 'Gids Geldstromen in de palliatieve zorg' biedt zorgverleners een overzicht op hoofdlijnen.
Gesignaleerd in de media #7
Nieuws17-06-2021
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer: een speciale poli voor ‘Primaire tumor onbekend’, de Dag van de levensvragen, meer over het project TAPA$ en het ZonMw-programma Palliantie. Meer dan zorg!.
Verslag invitational conference 'Samen beschouwen en vooruitzien '
Nieuws29-04-2021
In de conferentie ging het over de toekomstvisie op consultatie door in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners en de ontwikkelingen in het project TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging (TAPA$).
TAPA$ Projectupdate nr.1
Nieuws23-07-2019
Project TAPA$ (TrAnsmurale Palliatieve zorg met passende beko$tiging) geeft periodiek een projectupdate ter informatie en verbinding.
Bekostiging transmurale palliatieve zorg
Nieuws28-11-2018
In het recent verschenen rapport 'Samenwerken in de palliatieve zorg: zorg rondom de patiënt' gaat de NZa in op drempels die zorgvernieuwers ervaren en welke bekostigingsroutes hen kansrijk lijken.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.