Open Casuïstiekbesprekingen

Voor zorgprofessionals die werkzaam of gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg, organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg vier keer per jaar een open casuïstiekbespreking. Het doel is onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen ten behoeve van deskundigheidsbevordering; (ethische) reflectie en het optimaliseren van de multidisciplinaire samenwerking. Voor onderwerpen en data van de casuïstiekbesprekingen verwijzen wij naar de Agenda.

Nieuwsbrief en contact