Open Casuïstiekbesprekingen

Voor zorgprofessionals die werkzaam of gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg, organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg vier keer per jaar een open casu├»stiekbespreking. Het doel is onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen ten behoeve van deskundigheidsbevordering; (ethische) reflectie en het optimaliseren van de multidisciplinaire samenwerking. Voor onderwerpen en data van de casu├»stiekbesprekingen verwijzen wij naar de Agenda.

Nieuwsbrief en contact