Pijnprotocol

Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste zaken uit de richtlijnen Pijn bij kanker en Pijn bij eindstadium COPD/hartfalen. De volledige richtlijnen zijn te raadplegen en downloaden op Pallialine.  

Deze kaart is bedoeld voor artsen, verpleegkundigen, apothekers of andere zorgverleners

Contact