Provinciaal Palliatief Team Groningen

PPTG.pngWellicht komt u bij de zorg voor patiƫnten in de palliatieve fase wel eens voor vragen of problemen te staan. Dan kunt u kosteloos een expert op het gebied van palliatieve zorg consulteren.

 

Het Provinciaal Palliatief Team Groningen (PPTG) is 24/7 beschikbaar voor consultatie: bel 088-1232455.

Naast het regionale nummer is er ook een landelijk telefoonnummer dat via de postcode van de consultvrager uitkomt bij dit, of dienstdoende, consultatieteam. Dit nummer (088-6051444) kan ook gebeld worden in de avond-, nacht- en weekenduren.

Het PPTG bestaat uit artsen en verpleegkundig specialisten/ consulenten uit de 1e, 2e en 3e lijn, allen gespecialiseerd in palliatieve zorg en in hun dagelijks werk betrokken bij de zorg aan palliatieve patiƫnten.

Gedurende werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur worden de consulten in behandeling genomen door een verpleegkundig- of medisch consulent. Buiten kantooruren wordt de telefoon altijd beantwoord door een medisch consulent. De consulent zal de consultvraag analyseren waarna het advies tot stand komt.

Waarover kunt u bijvoorbeeld vragen stellen?

  • Moeilijk behandelbare symptomen zoals: pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie;
  • Beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie;
  • Bijzondere medicatie toepassingen, doseringen, toedieningswijzen;
  • Problemen op existentieel- of op gebied van zingeving;
  • Organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg en de sociale kaart.

Het PPTG adviseert en ondersteunt professionele zorgverleners, maar neemt de zorg niet van hen over. Het betreft een telefonische consultatie, waarbij in zeer uitzonderlijke gevallen een bed-side consult mogelijk is. Indien gewenst zal het mondeling gegeven advies ook schriftelijk worden bevestigd. Zo mogelijk zal de consulent vervolgcontact met de consultvrager opnemen om te evalueren wat het effect van het gegeven advies is geweest.

Onderwijs

Consulenten van het PPTG kunnen tevens onderwijs over uiteenlopende onderwerpen ten aanzien van palliatieve zorg verzorgen aan organisaties en teams. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld workshops over het markeren van de palliatieve fase, proactieve zorgplanning, symptoommanagement, palliatieve sedatie, zingeving en beslissingen rond het levenseinde.

Wanneer er behoefte is aan onderwijs, kan telefonisch contact worden opgenomen met het PPTG om de wensen en mogelijkheden door te spreken. Overleg hierover kan door een mail te sturen naar Jan Pieter de Kroon j.dekroon@ezorg.nl of Wies Groothoff w.groothoff@ozg.nl.

 
Contact