Consultatie

Proactieve zorgplanning is generalistische zorg waarbij gebruik gemaakt kan worden van specialisten, zoals:

  • Palliatieve zorgvragen.

Het multidisciplinaire Provinciaal Palliatief Team Groningen (PPTG) is opgericht door en bestaat uit zorgprofessionals van de drie Groninger Netwerken Palliatieve Zorg.

Als zorgverleners willen sparren over zorgvragen m.b.t. palliatieve zorg kan contact worden opgenomen  met het PPTG.

Het PPTG is 24/7 beschikbaar voor consultatie: bel (088) 123 24 55.

Naast dit regionale telefoonnummers is er nu ook één landelijk telefoonnummer: (088) 605 14 44, dat via de postcode van de consultvrager ook uitkomt bij het PPTG.

Het PPTG adviseert en ondersteunt professionele zorgverleners, maar neemt de zorg niet van hen over.

Het PPTG is ook bereikbaar via Palliarts app

Protocollen
Het team werkt ook aan regionale protocollen. Al beschikbaar zijn de protocollen voor misselijkheid, delier, dyspnoe en het pijnprotocol volwassenen.

  • Specialistische verpleegkunde.

Via Verpleegkundige Topzorg  kan – ter ondersteuning van de reguliere zorg- een specialistisch verpleegkundige op ingezet worden voor deze aandachtsgebieden ingezet worden ter ondersteuning van de reguliere zorg. Verpleegkundige Topzorg voor is er voor psychiatrie, wondzorg en Parkinson. Palliatieve zorg is in ontwikkeling.

  • Zingevingsvragen.

Voor specifieke begeleiding rondom zingevingsvragen zijn de geestelijk verzorgers van GV thuis beschikbaar.

Contact