Masterclass palliatieve zorg

Wat als je levensbedreigend ziek of kwetsbaar bent?

Ken jij mensen die langdurig of levensbedreigend ziek zijn? Mensen bijvoorbeeld met COPD of ziekte van Parkinson, hartfalen of een andere ernstige ziekte?

Begeleiding en zorg voor deze groep mensen (en hun naasten) is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De inzet van het sociaal domein krijgt daarin een steeds grotere rol. Om dat goed te kunnen doen, is het van belang dat jij weet wat jij kunt doen en met wie jij kunt samenwerken.

Tijdens deze masterclass gaan we in op:

  • Wat is palliatieve zorg nu eigenlijk en hoe herken ik of een cliënt palliatief is?
  • Welke problemen kan ik verwachten in deze fase?
  • Wie kan ik benaderen met mijn vragen?
  • Wie zitten er allemaal in het netwerk rond de palliatieve client, naar wie
  • kan ik doorverwijzen?
  • Hoe kan ik cliënten met diverse culturele achtergrond het best begeleiden rond
  • ongeneeslijk ziek zijn en het levenseinde?

Het wordt een interactieve masterclass met volop gelegenheid tot het stellen van vragen.
Na afloop ontvangt u een gevulde goodiebag volop informatie.

 

Data

Stadsdeel Zuid:
Woensdag 29 mei of vrijdag 21 juni 2024. Meld je aan

Stadsdeel Noord:
Vrijdag 14 juni of Vrijdag 27 september juni 2024. Meld je aan

Stadsdeel Zuid-Oost:
Woensdag 5 juni of Vrijdag 6 september 2024. Meld je aan

Stadsdeel Oost:
Woensdag 26 juni of Vrijdag 13 september 2024. Meld je aan

 

Praktisch

Tijd: Van 14.00-17.00 uur
Deelnemers:   Maximaal 20 personen
Sprekers: Anneke Groot, huisarts en kaderarts palliatieve zorg
  Nanette Evenhuis, palliatieve zorg verpleegkundige Cordaan
  Nazli Lale- Kahraman, voorlichter eigen taal SGAN
Locatie: Volgt. Per stadsdeel wordt een locatie gezocht.

 

 

Wij hopen u op één van deze dagen te ontmoeten

Netwerkmanagers stadsdelen
Anneke Groot
Nanette Evenhuis
Nazli lale- Kahraman

Contact en nieuwsbrief