Masterclasses sociaal domein Amsterdam

  • Datum 03-05-2024
  • Tijd 14:00 - 17:00
  • Doelgroep belangstellenden werkzaam in het sociale domein
  • Kosten geen
  • Beschikbare plaatsen 20 van de 20

Ken jij mensen die langdurig of levensbedreigend ziek zijn? Mensen bijvoorbeeld met COPD of ziekte van Parkinson, hartfalen of een andere ernstige ziekte?

Begeleiding en zorg voor deze groep mensen (en hun naasten) is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De inzet van het sociaal domein krijgt daarin een steeds grotere rol. Om dat goed te kunnen doen, is het van belang dat jij weet wat jij kunt doen en met wie jij kunt samenwerken.

Tijdens deze interactieve masterclass gaan we onder andere in op wat palliatieve zorg is. Staan we stil bij hoe je herkent of iemand palliatief is, wie er allemaal in het netwerk rond de palliatieve client zit en naar wie je door kunt verwijzen.

De uitnodiging met een overzicht van data per stadsdeel en de mogelijkheid je aan te melden is HIER te vinden. 

Contact en nieuwsbrief