INZICHT

Per 1 januari 2017 is het door ZonMw gesubsidieerde project "INZICHT" van start gegaan. INZICHT staat voor INitiëren en realiseren van dagelijkse ZIngeriCHTe zorg.

INZICHT staat voor INitiëren en realiseren van dagelijkse ZIngeriCHTe zorg door integratie van het Ars Moriendi model in het Utrecht Symptoom Dagboek (USD) tot een vier-dimensionele variant, het USD-4D. Zie hier een demo.

Het doel van het project is het verbeteren van de kwaliteit van leven, rouwen en sterven door de ontwikkeling en validering van een instrument dat integratie van de spirituele en sociale dimensie ondersteunt in de dagelijkse zorg waarbij patiënt en naasten centraal staan.

Heb je vragen?