Academische werkplaats

De Academische Werkplaats Palliatieve Zorg heeft als doel het verbinden van zorg, onderwijs en onderzoek in de eerste lijn om passende palliatieve zorg voor alle pati├źnten bereikbaar te maken. Juiste zorg op juiste plaats door juiste persoon op het juiste moment met de juiste financiering is hierbinnen het basisprincipe.

Door vragen uit de praktijk en het onderwijs op te halen wordt onderzoek gevoed. Kennis uit onderzoek wordt geïmplementeerd in de eerste lijn om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren en in onderwijs wordt de kennis doorgegeven aan nieuwe professionals. Het vermogen van nieuwe professionals om nieuwe kennis en kunde mee te nemen de praktijk in, wordt actief ondersteund. Vanuit het UMC Utrecht wordt start van de academische werkplaats ondersteund en gefinancierd. Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht werkt in de opzet van de academische werkplaats samen met Axion Continu, waar het Academisch Hospice Demeter deel van uitmaakt, Gezondheidscentrum de Bilt, Johannes Hospitium Vleuten, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, de regionale netwerken palliatieve zorg en de Hoge School Utrecht. In de toekomst zal de Academische Werkplaats verder worden uitgebreid met andere zorg- en onderwijsinstellingen binnen de regio van het consortium.

Contactpersoon: Berendsen, F.J. (Frederieke) awpz@umcutrecht.nl 

Heb je vragen?