Onderwijsknooppunt

Regionaal gebeurt het, landelijk komt alles samen!

In het kader van het landelijke programma O²PZ is er in elk consortium palliatieve zorg een Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg opgezet. Doel is om regionaal te verbinden en daarnaast een brug te slaan tussen lokale en landelijke activiteiten op het gebied van onderwijs over palliatieve zorg.

Het Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg is een ontmoetings- en samenwerkingsplek van en voor betrokkenen uit het onderwijs (mbo, hbo, wo en de bij- en nascholingen) en de regionale netwerken palliatieve zorg. Wij zijn verbonden aan het Consortium Septet en aan het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg O2PZ  

Het hoger liggende doel van deze samenwerking is om de kwaliteit van leven van de patiĆ«nt te verhogen. Door een grotere deskundigheid van de betrokken zorgverleners in palliatieve zorg in onze consortiumregio beogen we dit doel te halen. Door het continue verbeteren van onderwijs, en dit te verbinden met onderzoek en de praktijk kan onderwijs over palliatieve zorg hierin een verbeterslag geven. Aan het Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg zijn  ambassadeurs verbonden. Zij kunnen meedenken en ondersteunen als je zelf aan de slag gaat met palliatieve zorg binnen jouw onderwijs, of in jouw bij- en/of nascholing en onderzoek. Wij vinden de verbinding tussen onderwijs, praktijk en wetenschap belangrijk.

Deelnemers onderwijsknooppunt Septet regio

De laatste levensfase kun je maar een keer doorstaan en het is belangrijk dat dit goed gaat. Voor studenten en zorgverleners is het belangrijk dat ze zich zeker en bekwaam voelen bij het geven van deze intensieve zorg. Daarom is er in de regio contact met alle instellingen die onderwijs palliatieve zorg verzorgen.

In onze regio delen we het ambassadeurschap voor het Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg met een groepje enthousiaste mensen uit verschillende sectoren.

 

walter-(2).jpg Het mbo-onderwijs wordt vertegenwoordigd door Walter Stekelenburg (MBO Midden Nederland)

alice-(1).png Het hbo bachelor-onderwijs door Alice Rolink 

Marjolein-(1).png Het verpleegkundig vervolgonderwijs door Marjolein van Meggelen (Hoge School Utrecht)

Jessica-en-susan-(1).png De UMC academie door Jessica Jongejan en Susan Dorresteijn

Willemien-(1).jpg De netwerken door Willemien Schep, netwerk coƶrdinator NW Veluwe
 

Twee keer per jaar komen we bijeen met alle contactpersonen van de regio om alle ontwikkelingen te delen. Er worden deskundigheidsbevordering aangeboden aan docenten en is er een pool met mensen die een gastles kunnen verzorgen.

De ambassadeurs voor ons consortium zijn Marjolein van Meggelen en Willemien Schep

Contact: 06 - 36 18 36 80, w.schep@willemholtrophospice.nl

Handige links:

Onderwijsraamwerk

O2PZ

 

Download onderwijsraamwerk 2.0 - Palliaweb

O²PZ - Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg - Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (o2pz.nl)

<>
Heb je vragen?