De PatiëntenNaastenraad van Septet fungeert als het platform voor patiëntenervaringen in de palliatieve zorg. De PNraad luistert actief naar patiënten en hun naasten/nabestaanden en weet hun ervaringen op een tastbare en inspirerende wijze te verbinden met het beleid en de projecten van Septet.

De PNraad zet haar expertise en kennis in om Septet, zowel op verzoek als proactief, te voorzien van advies op het gebied van de zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek. Ze draagt concrete ideeën aan om de palliatieve zorg verder te verbeteren. 

Leden van de PatiëntenNaastenraad

  • Zijn zelf patiënt (en ongeneeslijk ziek) of naasten van een ongeneeslijke zieke patiënt 
  • Kunnen zich inleven in de behoeften van patiënten en hun naasten en kunnen voldoende afstand bewaren tussen persoonlijke belangen en het belang van de organisatie waaraan ze eventueel verbonden zijn;
  • Zijn geïnteresseerd in ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg en patiëntenparticipatie;
  • Zijn gemotiveerd om hun kennis van en ervaring met palliatieve zorg in te zetten voor initiatieven die de palliatieve zorg verder verbeteren.
  • Zijn bereid tijd en energie te investeren in deze activiteiten.
  • Hebben een kritische, constructieve, en open houding.
     
Heb je vragen?