Projecten

Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht

Het ministerie van VWS vroeg de Nationale Federatie van Universitair Medische Centra de regionale ontwikkeling van de palliatieve zorg op zich te nemen. In 2015 heeft het UMC Utrecht het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht (EPZU) opgericht met als doel de samenwerking van palliatieve zorg tussen divisies in het UMC Utrecht vorm te geven. Het EPZU werkt samen met het UMC Utrecht Cancer Center.

Binnen het consortium SEPTET lopen de volgende projecten gedraaid:

  • INZICHT - INitiĆ«ren en realiseren van dagelijkse ZIngeriCHTe zorg
  • HOPEVOL - HOspicezorg die Passend is en de Eigen wens van mensen in de palliatieve terminale fase VOLgt
  • KWASA - KWAliteit van zorg; SAmenwerken in signaleren en besluitvormen in de palliatieve fase
  • DIAMAND - DIaloog op basis van het Ars Moriendi model voor autochtone en Allochtone Nederlanders en mensen met Dementie

Lees meer in het

interview met Saskia Teunissen 

 

Heb je vragen?