De PatientenNaastenraad kent verschillende activiteiten. We vinden het belangrijk dat onze leden de keuze hebben om zelf te bepalen aan welke activiteiten zij meedoen, zodat zij hun kwaliteiten en interesses met energie in kunnen zetten. Diversiteit maakt onze Raad krachtiger en daarom juichen we het toe dat onze leden verschillende achtergronden, kennis en ervaring hebben.

Vanuit het perspectief van patiënten en naasten betekent dit:

  • Projectvoorstellen en onderzoeksaanvragen beoordelen
  • Feedback geven aan lopende projecten
  • Patiënteninformatie beoordelen
  • Meeschrijven aan beleid

Belangrijke activiteiten van de Raad

  • Het ophalen van ervaringen van patiënten en naasten, hier de rode draad uit halen en deze integreren in het beleid en de projecten van Septet
  • Deel nemen aan werkconferenties, onderwijs e.d. en een bijdrage leveren aan de voorbereiding hiervan.
  • Samen met zorgverleners werken aan concrete verbeteringen van de palliatieve zorg
  • Een netwerk creëren van patiënten en naasten die bij willen dragen aan deze activiteiten om zo de inbreng van het patiënten- en naastenperspectief in de palliatieve zorg te laten groeien

 

Heb je vragen?