Over ons

In de regio Midden-Nederland is SEPTET het samenwerkingsverband voor palliatieve zorg. Zeven netwerken palliatieve zorg werken daarin samen met het Expertisecentrum Palliatieve Zorg en PZNL. Ook aanbieders van onderwijs zoals de HU, ROC’s, Integraal Kankercentrum Nederland en de universiteit voor Humanistiek zijn aangesloten. Door de handen ineen te slaan en goede initiatieven met elkaar te verbinden, kunnen we onze doelen nog beter bereiken. 

Wat willen we bereiken?

Septet wil graag dat voor alle mensen in de palliatieve fase zorg beschikbaar is, gebaseerd op de persoonlijke wensen en behoeften. De zorgvrager, zijn informele en formele zorgpartners werken in dialoog samen in een herkenbare structuur die gericht is op kwaliteit en ontwikkeling. Septet wil van toegevoegde waarde zijn naast wat er al is.

Waar staan we voor?

 • Dichtbij - Drempelloze zorg dichtbij huis, dichtbij de wensen en behoeften van zieke mens & naasten en dichtbij de praktijk van de zorgverlening. 
 • Deskundig - Deskundige zorg, ondersteuning en begeleiding door professionals en vrijwilligers.
 • Slagvaardig - Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en tijdig bijstellen.
 • Toegevoegde waarde - Datgene doen, wat voor de patiënt en zijn omgeving er werkelijk toedoet.

Hoe wil Septet dat doen?

 • Septet maakt concrete zorgverbeterplannen en voert projecten uit waarvan de resultaten direct bijdragen aan de kwaliteit van zorg.
 • Septet sluit aan bij in het veld erkende normen over de kwaliteit van palliatieve zorg. Septet let daarbij specifiek op het patiënten perspectief.
 • Septet stimuleert gebruik van in de regio ontwikkelde kwaliteitsproducten zoals het Utrecht Symptoom Dagboek en het Palliatief Redeneren. 
 • Zowel patiënten en naast als de brede professionele achterban hebben een belangrijke adviesrol binnen Septet. Septet heeft een eigen patiënten en naastenraad.
 • Het onderwijsknooppunt is de verbinding van en naar het onderwijs niveau 2 t/m 8 opleidingen met de ambassadeurs van het onderwijsknooppunt.
 • Op dit moment wordt aan vier grote projecten gewerkt: Hopevol, Diamand, InZicht en KwaSa. Daarnaast zijn meerdere taakgroepen actief met diverse opdrachten.
 • Alle activiteiten zijn ondergebracht in drie programmalijnen: bewustwording, deskundigheid en samenwerking.

Regioadviseur

De regioadviseur van Septet is Greet van der Zweep.

Heb je vragen?