Project inventarisatie deskundigheid palliatieve zorg

Nieuws Consortium Propallia 13 februari 2023

In het consortium Propallia voeren we het project  ‘Inventarisatie deskundigheid palliatieve zorg’ uit.

 • Looptijd: december 2022 tot en met maart 2023
 • Opdrachtgever: Kernteam Propallia  
 • Stuurgroep: Patricia Appeldoorn (PZNL), Yvette van der Linden (EPZ), Sven Zeilstra NPZ Haaglanden)
 • Projectleiders: Jopke Kruyt en Jolanda Roelands
 • Inhoud:
  • diverse informatiebronnen raadplegen
  • oriënterende gesprekken voeren
  • verspreiden vragenlijst
  • 5 groepsinterviews houden
  • rapportage met bevindingen en aanbevelingen schrijven
  • toolbox ontwikkelen en beschikbaar maken over de gelopen stappen in dit project
  • afsluitende bijeenkomst met een inhoudelijk thema en presentatie van de bevindingen

We willen een overzicht krijgen van beschikbare en gewenste deskundigheid van professionals die werken met mensen die ongeneeslijk zijn, hun naasten en/of nabestaanden. In april is er een afsluitende bijeenkomst waarin we de bevindingen van de inventarisatie delen en aan de hand van een inhoudelijk thema met elkaar in gesprek gaan. Datum en programma volgen. De uitnodiging zal gestuurd worden aan de bij Propallia aangesloten organisaties en andere belangstellenden.

Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met de projectleiders Jopke Kruyt jopke.kruyt@gmail.com of Jolanda Roelands jolanda@evisam.nl

Meld je aan voor de nieuwsbrief