Covid-19
Thema

Covid-19

COVID-19 is in de endemische fase beland; het coronavirus gaat weliswaar rond onder de bevolking, maar bijna iedereen heeft door vaccinatie of een doorgemaakte infectie weerstand opgebouwd. Daarom heeft de overheid op 10 maart 2023 de laatste specifieke corona-adviezen laten vervallen. Het is dus niet meer nodig om speciale richtlijnen over het coronavirus te volgen. 

Maar mensen die door een ongeneeslijke ziekte of kwetsbaarheid in de palliatieve fase zijn, hebben vaak een verzwakt immuunsysteem. Hierdoor zijn ze, ook als ze gevaccineerd zijn, gevoeliger voor een gecompliceerd beloop van COVID-19 en andere infecties. Ook de behandeling kan (te) zwaar zijn. Bij palliatieve zorg is het belangrijk hier rekening mee te houden. 

Voor vragen, neem contact op met:
Manon Boddaert IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 januari 2024

Proactieve zorgplanning 

Om iemand met een ongeneeslijke ziekte of kwetsbaarheid de juiste palliatieve zorg te kunnen verlenen bij COVID-19, is het belangrijk om

  • tijdig met de patiĆ«nt te bespreken wat voor hem of haar belangrijk is in de laatste levensfase.
  • de zorg hier zo goed mogelijk op af te stemmen.  

Meer informatie

Informatie voor ziektegerichte behandeling van COVID-19 vind je op: 

Richtlijnen, handreikingen, leidraden | Federatie Medisch Specialisten
COVID-19 | NHG-Richtlijnen 
Samenvattingskaart Symptoombestrijding bij Covid-19

Bij nieuwe informatie over COVID-19 en palliatieve zorg of als er nieuwe overheidsmaatregelen van kracht zijn, dan informeren wij je hierover op deze pagina.  

Eerder ontwikkelde publicaties over COVID-19 op palliaweb zijn gearchiveerd. Wilt u die bekijken? Neem dan contact op via info@palliaweb.nl

Voor vragen, neem contact op met:
Manon Boddaert IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 januari 2024
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.