Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Acht essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (factsheet)
Publicatie
Om zorgverleners handvatten te bieden om het kwaliteitskader in de praktijk te brengen zijn de belangrijkste wensen en doelen van de patiënt met behulp van onderzoek gedefinieerd. Op basis daarvan zijn acht essenties geformuleerd die de toepassing van het kwaliteitskader concretiseren.
Advies 'Interculturele zorg rondom het levenseinde op de IC'
Publicatie
Advies voor zorgverleners werkzaam op de IC met handvatten hoe om te gaan met patiënten van verschillende culturele achtergronden voorafgaand aan of ten tijde van het staken van levensverlengende behandelingen.
Gezamenlijke besluitvorming tijdens de corona (COVID-19)-pandemie
Publicatie
In deze studie is onderzocht in hoeverre mensen willen meebeslissen bij gezondheidszorg keuzes tijdens de COVID-19-pandemie.
Het perspectief van huisartsen op hun rol in gezamenlijke besluitvorming bij de behandeling van kanker in de palliatieve fase
Publicatie
Onderzoek naar de rol van huisartsen in gezamenlijke besluitvorming bij patiënten met kanker in de palliatieve fase.
Individueel zorgplan palliatieve zorg (adviesrapport)
Publicatie
Het adviesrapport 'Individueel zorgplan palliatieve zorg' is een resultaat van het project 'Verkenning digitaal individueel zorgplan' (IZP). Het rapport geeft de uitkomsten weer van een verkenning naar een digitaal individueel zorgplan voor de palliatieve zorg.
Leidraad proactieve zorgplanning (advance care planning)
Publicatie
De leidraad voor het proces en het uniform vastleggen van proactieve zorgplanning biedt een helder overzicht van stappen om tot individuele behandelwensen en -grenzen te komen. In het bijbehorende digitale invulformulier kunnen deze worden vastgelegd en zo met andere zorgverleners worden gedeeld.
Verkenning van het Individueel Zorgplan (factsheet)
Publicatie
De factsheet geeft informatie over het project ‘Verkenning van het individueel zorgplan’, dat gestart is naar aanleiding van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.