Verkenning van het Individueel Zorgplan (factsheet)
Publicatie

Verkenning van het Individueel Zorgplan (factsheet)

  • Datum publicatie 1 juni 2019
  • Auteur Marlene Middelburg, Theuni Meijaard
  • Uitgever PZNL, IKNL, Fibula, Stichting PaTz
  • Type factsheet
Contactpersoon Marlene Middelburg IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 31 oktober 2019

Deze factsheet geeft informatie over het project ‘Verkenning van het individueel zorgplan’, dat gestart is naar aanleiding van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Het doel van dit project is om een gedegen en gedragen advies te vormen over het realiseren van een digitaal individueel zorgplan (IZP) op onder andere proces, techniek, content, wetgeving en kosten. In dit advies staat beschreven welke randvoorwaarden nodig zijn om te kunnen werken met het IZP en met welke scenario’s een digitaal IZP gerealiseerd kan worden.

Download factsheet

Contactpersoon Marlene Middelburg IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 31 oktober 2019
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.