Verkenning van het Individueel Zorgplan (fastsheet)
Publicatie

Verkenning van het Individueel Zorgplan (fastsheet)

  • Datum publicatie 1 juni 2019
  • Auteur Marlene Middelburg, Theuni Meijaard
  • Uitgever PZNL, IKNL, Fibula, Stichting PaTz
  • Type factsheet
Contactpersoon Marlene Middelburg IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 31 oktober 2019

Deze factsheet geeft informatie over het project ‘Verkenning van het individueel zorgplan’, dat gestart is naar aanleiding van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Het doel van dit project is om een gedegen en gedragen advies te vormen over het realiseren van een digitaal individueel zorgplan (IZP) op onder andere proces, techniek, content, wetgeving en kosten. In dit advies staat beschreven welke randvoorwaarden nodig zijn om te kunnen werken met het IZP en met welke scenario’s een digitaal IZP gerealiseerd kan worden.

Download factsheet

Contactpersoon Marlene Middelburg IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 31 oktober 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!