Verkenning van het Individueel Zorgplan (factsheet)
Publicatie

Verkenning van het Individueel Zorgplan (factsheet)

  • Datum publicatie 1 juni 2019
  • Auteur Marlene Middelburg, Theuni Meijaard
  • Organisatie PZNL, IKNL, Fibula, Stichting PaTz
Voor vragen, neem contact op met:
Marlene Middelburg IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 31 oktober 2019

Deze factsheet geeft informatie over het project ‘Verkenning van het individueel zorgplan’, dat gestart is naar aanleiding van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Het doel van dit project is om een gedegen en gedragen advies te vormen over het realiseren van een digitaal individueel zorgplan (IZP) op onder andere proces, techniek, content, wetgeving en kosten. In dit advies staat beschreven welke randvoorwaarden nodig zijn om te kunnen werken met het IZP en met welke scenario’s een digitaal IZP gerealiseerd kan worden.

Download factsheet

Voor vragen, neem contact op met:
Marlene Middelburg IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 31 oktober 2019
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.