Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Euthanasie bij patienten met gevorderde dementie
Publicatie
Artikel n.a.v. een interview met de voorzitter van Verenso over de discussie over euthanasie bij wilsonbekwame patiënten met dementie.
Euthanasiecode 2022 samengevat
Publicatie
Samenvatting van de Euthanasiecode 2022 zodat zorgverleners zich snel kunnen oriënteren.
Geneesmiddelenvoorziening voor de laatste dagen. Hoe?
Publicatie
Het voorschrijven van anticiperende geneesmiddelen in de stervensfase kent verschillende problemen. Zo treedt de laatste fase soms zo snel in dat aan anticiperend voorschrijven niet toegekomen wordt. In dit onderzoek worden vier alternatieve suggesties gedaan voor anticiperend voorschrijven.
Hulpgids Digitalisering Zorgpad Stervensfase
Publicatie
De 'Hulpgids Digitalisering Zorgpad Stervensfase' is bedoeld voor zorgverleners, (staf)adviseurs en ICT-medewerkers die het Zorgpad Stervensfase digitaal beschikbaar gaan maken in het dossier. De hulpgids biedt lessons learned en de informatiestandaard om hiermee aan de slag te gaan. 
Reutelen of rust? Multidimensionale aspecten van reutelen belicht
Publicatie
In dit project proberen de onderzoekers inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van de verschillende ervaringen van reutelen bij nabestaanden, het effect van preventief toegediende scopolaminebutyl op het optreden van reutelen en is nagegaan onder welke voorwaarden een gerandomiseerde, dubbelblinde placebogecontroleerde onderzoek in de stervensfase haalbaar is
Studie Zorgpad Stervensfase
Publicatie
Het Zorgpad Stervensfase is een multidisciplinair instrument ontwikkeld voor de stervensfase. De literatuur meldt uiteenlopende ervaringen met de toepassing ervan in een verpleeghuisomgeving. In een nieuwe studie is men positief over de inhoud maar minder over het gebruik van het Zorgpad Stervensfase.
Veelgestelde vragen over het Zorgpad Stervensfase
Publicatie
Vind antwoord op vragen omtrent het Zorgpad Stervensfase.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.