Studie Zorgpad Stervensfase
Publicatie

Studie Zorgpad Stervensfase

  • Datum publicatie 30 november 2020
  • Auteur Maartje Klapwijk
  • Organisatie BMC Palliative Care
Voor vragen, neem contact op met:
Linda Brom IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 24 augustus 2021

Introductie

Het Zorgpad Stervensfase is een multidisciplinair instrument ontwikkeld voor de stervensfase voor gebruik op zorglocaties waar palliatieve zorg gegeven wordt. De literatuur meldt uiteenlopende ervaringen met de toepassing ervan in een verpleeghuisomgeving met betrekking tot de implementatie en de competenties van het personeel. Het doel van de studie is om te begrijpen hoe het Zorgpad Stervensfase wordt gebruikt in de context van het verpleeghuis, inclusief voor bewoners met dementie, en ervaren vanuit het perspectief van degenen die verantwoordelijk zijn voor de medische behandeling in verpleeghuizen.

Methodiek

In deze studie is gebruik gemaakt van een mixed-method benadering, bestaande uit een enquête gevolgd door een aantal aanvullende interviews. Een link naar een negen-item online enquête met gesloten en open vragen werd gemaild naar alle artsen en verpleegkundig specialisten van 33 zorgorganisaties met verpleeghuizen in drie regio's in Nederland (Noord, West en Zuid), gecoördineerd vanuit het UNC-ZH. Daarnaast werden tien respondenten met bijzonder positieve of negatieve ervaringen geselecteerd voor aanvullende semi-gestructureerde interviews.

Resultaten                        

De enquête werd ingevuld door 159 artsen en verpleegkundig specialisten (of hiervoor in opleiding). De respondenten waren zeer positief over de inhoud en minder positief over het gebruik van het Zorgpad Stervensfase. Met name bepalen van het juiste moment om het Zorgpad Stervensfase te starten was moeilijk, vooral in geval van dementie. Ook was het gebruik van het Zorgpad Stervensfase gecompliceerder na de implementatie van het elektronisch patiëntendossier. Het Zorgpad Stervensfase werd beoordeeld als een kwaliteitsmarker voor de beoordeling van symptomen in de stervensfase en de communicatie met familieleden.

Conclusie/aanbevelingen

Een instrument dat aanzet tot regelmatige beoordeling van een stervende werd door de verantwoordelijken voor de (medische) zorg als een bijdrage aan goede zorg gezien. Als zodanig werd het Zorgpad Stervensfase gewaardeerd, maar er was een duidelijke behoefte:

  1. om er eerder dan in de laatste dagen of uren van het leven mee te beginnen
  2. aan een kortere versie
  3. aan integratie in het elektronisch patiëntendossier.

Regelmatige evaluaties met een instrument dat zich richt op kwaliteit van zorg en goede symptoomcontrole kan de palliatieve zorg voor verpleeghuisbewoners met en zonder dementie verbeteren.

Naar de publicatie

Klapwijk, M.S., et al (2020). Experiences with the Liverpool care pathway for the dying patient in nursing home residents: a mixed-method study to assess physicians’ and nurse practitioners’ perceptions. BMC Palliative Care 19 (183)

Voor vragen, neem contact op met:
Linda Brom IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 24 augustus 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.