Publicaties

Publicaties

Filteren
Thema's
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Communicatiegids COVID-19 voor zorgverleners naar patiënten/familieleden toe
Publicatie
Gids met adviezen voor zorgverleners over het communiceren met patiënten en naasten over vragen die bij hen leven rondom corona.
Informatie over contact van naasten met COVID-19-patiënt thuis of in hospice
Publicatie
Informatie over contact van naasten met COVID-19-patiënten thuis of in hospice. Deze adviezen gelden zowel voor patiënten die positief getest zijn, als voor patiënten die op basis van symptomen verdacht zijn voor COVID-19.
Informatie over zorg na overlijden voor zorgverleners en uitvaartmedewerkers bij COVID-19
Publicatie
Adviezen over de zorg na overlijden in tijden van COVID-19, meer in het bijzonder over laatste zorg en de betrokkenheid daarbij van naasten, over schouwen, vervoer en opbaren.
Leidraad Palliatieve sedatie bij tekorten aan medicatie en/of pompen
Publicatie
De beschikbaarheid van sedativa en pompen voor parenterale toediening staat onder druk vanwege de COVID-19-crisis. De leidraad 'Palliatieve sedatie bij tekorten aan medicatie en/of pompen' doet voorstellen voor een bewust gebruik van sedativa en pompen.
Leidraad Triage thuisbehandeling versus verwijzen oudere patiënt met verdenking COVID-19
Publicatie
Doel van de leidraad 'Triage thuisbehandeling versus verwijzen oudere patiënt met verdenking COVID-19' is om de juiste zorg op de juiste plek te bieden, zowel voor de vitale oudere (voorkómen onderbehandeling) als voor de kwetsbare oudere (voorkómen overbehandeling), rekening houdend met het beloop van COVID-19.
Leidraad Zuurstofgebruik thuis bij (verdenking op/bewezen) COVID-19
Publicatie
De leidraad 'Zuurstofgebruik thuis bij (verdenking op/bewezen) COVID-19' biedt concrete handvatten voor een zorgvuldige toepassing van zuurstofondersteuning als tekorten dreigen vanwege de COVID-19 pandemie.
Symptoombestrijding bij patiënten met COVID-19-besmetting in thuissituatie (protocol)
Publicatie
Protocol waarmee huisartsen en wijkverpleegkundigen handvatten krijgen aangereikt voor symptoombestrijding bij patiënten met COVID-19 in de terminale fase die thuis verblijven.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.