Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
De meerwaarde van het stellen van een dubbele surprise question
Publicatie
Uit onderzoek blijkt dat de surprise question slecht tot matig presteert als instrument om overlijden te voorspellen. Daarom is een aanvullende surprise question geïntroduceerd: Zou het mij verbazen als deze patiënt na twaalf maanden nog in leven is?
Gestandaardiseerd palliatief zorgpad voor patiënten met vergevorderde kanker
Publicatie
Een gestandaardiseerd Zorgpad Palliatieve Zorg (ZPZ) voor generalisten zou de vroegtijdige integratie van palliatieve zorg in de oncologische zorg kunnen stimuleren. Uit deze studie blijkt onder andere dat als het zorgpad werd opgestart, een groter deel van de patiënten overleed buiten het ziekenhuis.
Markering & proactieve zorgplanning (factsheet)
Publicatie
Factsheet over een peiling onder 1011 zorgverleners om inzicht te krijgen in ervaringen, kennis en opvattingen over de thema's markering en proactieve zorgplanning (advance care planning) in de palliatieve zorg.
Markering van de laatste levensfase: validatie van de surprise question bij oudere patiënten
Publicatie
Vroege herkenning van de palliatieve fase vergt van de zorgverlener een wezenlijk andere benadering van de patiënt. De surprise question (SQ) helpt hierbij. Doel van deze studie is het vaststellen van de predictieve validiteit van de SQ bij gehospitaliseerde ouderen.
Voorspellende waarde van de ‘surprise question’ bij idiopathische longfibrose
Publicatie
De voorspellende waarde van de ‘surprise question’ voor éénjaars mortaliteit in idiopathische longfibrose: een prospectieve cohort studie
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.