Publicaties

Publicaties

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Type publicatie
Organisatie van zorg
Instrumenten
De Zelfevaluatie palliatieve zorg bij Careyn Hospice en Thuiszorg (ervaringsverhaal, interview)
Publicatie
Interview waarin Marijke van Best, regionale aandachtsfunctionaris palliatieve zorg bij Careyn Hospice Breda, vertelt over haar ervaringen met de 'Zelfevaluatie palliatieve zorg' in zowel het hospice als de thuiszorg.
Hoe verder na het invullen van de gids zelfevaluatie palliatieve zorg
Publicatie
Een selectie van materialen die van dienst kunnen zijn nadat de Zelfevaluatie is gedaan en er behoefte is aan verdieping c.q. scholing over specifiek onderwerpen in een team.
Stappenplan voor netwerkcoördinatoren die gaan werken met de Zelfevaluatie palliatieve zorg
Publicatie
In drie delen helpt dit stappenplan netwerkcoördinatoren palliatieve zorg om binnen hun netwerk aan de slag te gaan met zelfevaluatie.
Veelgestelde vragen zelfevaluatie palliatieve zorg
Publicatie
Als een zorgorganisatie inzicht wil krijgen in waar deze staat ten aanzien van de kwaliteit van de aangeboden palliatieve zorg en waar verbetering mogelijk is, kan gebruik worden gemaakt van de zelfevaluatie palliatieve zorg. In deze publicatie worden veelgestelde vragen over de zelfevaluatie beantwoord.
Zelfevaluatie palliatieve zorg (handreiking)
Publicatie
Als een zorgorganisatie inzicht wil krijgen in waar ze staat ten aanzien van de kwaliteit van de aangeboden palliatieve zorg en waar verbetering mogelijk is, kan gebruik worden gemaakt van de 'Zelfevaluatie palliatieve zorg'. Deze zelfevaluatie is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.