Publicaties

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Ziektefasen
Type publicatie
Organisatie van zorg
Instrumenten
Inzicht in netwerkgovernance
Publicatielaatst aangepast op09-07-2020
De werkgroep "Uitwerking netwerkgovernance" heeft de Netwerken Palliatieve Zorg (netwerkcoördinatoren en besturen) bevraagd op de huidige stand van zaken rondom governance en de invloed die deze governance heeft op de doelrealisatie van een netwerk.
Nulmeting doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg
Publicatielaatst aangepast op25-06-2020
Om de stand van zaken aan het begin van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg te bepalen is een nulmeting uitgevoerd door bureau HHM. De resultaten van de nulmeting worden gebruikt om de resultaten van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg tegen af te zetten.
Overzicht lopende Palliantie-projecten 2015 en 2016
Publicatielaatst aangepast op24-06-2020
Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) kent 14 doelstellingen onder 4 thema’s (kolom 1 in de pdf). Iedere doelstelling is vertaald in een aantal maatstaven. In 2015 heeft bureau HHM geïnventariseerd wat de stand van zaken op elk van die maatstaven was (nulmeting). De uitkomst hiervan zie je in kolom 2.
Overzicht iniatieven vanuit nationaal beleid (2017)
Publicatielaatst aangepast op17-03-2020
Naast de inventarisatie van Palliantie-projecten en lokale/regionale initiatieven heeft bureau HHM in februari 2017 gekeken welke initiatieven voortkomen uit landelijk beleid. Ook die hebben we gekoppeld aan de doelstellingen en maatstaven van het NPPZ.
Overzicht lokale en regionale initiatieven feb. 2017
Publicatielaatst aangepast op17-03-2020
Begin 2017 hebben Bureau HHM en Stichting Fibula aan de coördinatoren van de netwerken Palliatieve zorg en van de VPTZ-organisaties gevraagd welke lokale/regionale initiatieven bij hun bekend zijn. We kregen van 24 netwerken en 39 VPTZ-organisaties reactie.
Gespreksposters kwaliteitskader
Publicatielaatst aangepast op27-02-2020
Praktische posters waarmee het gesprek over de toepassing van het kwaliteitskader kan gevoerd.
Video's: vrijwilligers in de Palliatieve Zorg
Publicatielaatst aangepast op11-12-2019
In deze publicatie zijn een aantal video's verzameld over vrijwilligers in de palliatieve zorg. De video's zijn afkomstig vanuit de netwerken palliatieve zorg.
Eenduidig vastleggen van zorginformatie in de palliatieve zorg
Publicatielaatst aangepast op31-10-2019
Het project Zorginformatie Palliatief Oncologische Zorg is een initiatief van het Erasmus MC Kanker Instituut. Het project is gefinancierd door ZonMw, binnen het Citrienprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ van het Citrienfonds.
Zelfevaluatie palliatieve zorg
Publicatielaatst aangepast op16-10-2019
Als een zorgorganisatie inzicht wil krijgen in waar deze staat ten aanzien van de kwaliteit van de aangeboden palliatieve zorg en waar verbetering mogelijk is, kan gebruik worden gemaakt van de Zelfevaluatie palliatieve zorg.
Landschap van palliatieve zorg
Publicatielaatst aangepast op15-10-2019
Deze publicatie bevat de infographic Landschap van palliatieve zorg. Deze geeft de diverse bij palliatieve zorgverlening betrokken partijen in Nederland weer op lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau.
Handreiking omgaan met hoop
Publicatielaatst aangepast op18-10-2017
Mensen met een korte levensverwachting kunnen veel hoop hebben. Zelfs hoop op genezing, ondanks besef van prognose. Veel hulpverleners vinden het lastig hiermee om te gaan. Het doel van deze handreiking is om hulpverleners te ondersteunen in het omgaan met hoopvolle palliatieve patiënten.
Voorstel voor prioritering binnen Nationaal Programma Palliatieve Zorg
Publicatielaatst aangepast op01-03-2017
In deze notitie wordt weergegeven wat de belangrijkste initiatieven van het NPPZ (Nationaal Programma Palliatieve Zorg) zijn. Deze prioritering is gemaakt door Bureau HHM. Bij de inventarisatie op lokaal/regionaal niveau is uitvraag gedaan binnen de netwerken palliatieve zorg.
Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.