Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Eenduidig vastleggen van zorginformatie in de palliatieve zorg (rapport)
Publicatie
Door goede en werkbare afspraken te maken over hoe patiëntgegevens worden vastgelegd wordt de herbruikbaarheid van zorginformatie mogelijk. Het project 'Zorginformatie Palliatief Oncologische Zorg' is een initiatief van het Erasmus MC Kanker Instituut.
Implementeren van een communicatieproces bij ernstige ziekte: wordt bijzonder nu normaal?
Publicatie
Het belang van spreken met ernstig zieke mensen over prognose, voorkeuren en doelen is groot. De eerstelijnszorg is de beste plek voor het gesprek, maar het wordt maar met 14% tot 35% van oudere volwassenen gevoerd.  De Serious Illness Care Program (SICP) is manier om het gesprek vaker te voeren.
Individueel zorgplan palliatieve zorg (adviesrapport)
Publicatie
Het adviesrapport 'Individueel zorgplan palliatieve zorg' is een resultaat van het project 'Verkenning digitaal individueel zorgplan' (IZP). Het rapport geeft de uitkomsten weer van een verkenning naar een digitaal individueel zorgplan voor de palliatieve zorg.
Invitational conference Coördinatie en continuïteit van palliatieve zorg (verslag)
Publicatie
Op 27 juni 2019 vond de invitational conference ‘Coördinatie en continuïteit van palliatieve zorg’ van PZNL plaats. In dit uitgebreide verslag van de dag kunt u teruglezen welke waardevolle gesprekken plaatsvonden tijdens de conference.
Verkenning van het Individueel Zorgplan (factsheet)
Publicatie
De factsheet geeft informatie over het project ‘Verkenning van het individueel zorgplan’, dat gestart is naar aanleiding van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.