Vrijwilligers in de palliatieve zorg (video)
Publicatie

Vrijwilligers in de palliatieve zorg (video)

  • Uitgever Netwerken palliatieve zorg
Contactpersoon Fibula
Laatst geactualiseerd: 11 december 2019

Video's verzameld over vrijwilligers in de palliatieve zorg, afkomstig vanuit de netwerken palliatieve zorg:

Filmportret vrijwilligers in de palliatieve zorg

Netwerk Stadsgewest Breda maakte een kort filmportret bedoeld voor patiënten, mantelzorgers, zorgverleners en iedereen die vroeg op laat met palliatieve zorg in aanraking komt. Een impressie van deze bijzondere vrijwilligers.

Animatiefilmpje VPTZ organisaties Twente (Leendert Vriel Twente)

Café Doodgewoon West-Brabant

Leanne Otto en Ellen van der Weijde vertellen over bijeenkomsten voor formele en informele zorgverleners in Café Doodgewoon, waarin steeds een bepaald thema rondom palliatieve zorg centraal staat. Door de ongedwongen sfeer en de laagdrempeligheid biedt het Café Doodgewoon de gelegenheid tot interactie tussen vrijwilligers en professionals. 

 

Interculturele palliatieve zorg in Overijssel

Gerda Kievitsbosch en Elise Meenderink vertellen over hun ervaringen met interculturele palliatieve zorg in Overijssel en bieden een praktische handreiking om interculturele palliatieve zorg regionaal vorm te geven.

 

Contactpersoon Fibula
Laatst geactualiseerd: 11 december 2019
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.