Validation of the FACIT‐Sp‐12 in a Dutch cohort of patients with advanced cancer
Publicatie

Validation of the FACIT‐Sp‐12 in a Dutch cohort of patients with advanced cancer

  • Datum publicatie 1 juli 2021
  • Auteur Annelieke Damen, Anja Visser, Hanneke W. M. van Laarhoven, Carlo Leget, Natasja Raijmakers, Janneke van Roij, George Fitchett
  • Organisatie PsychoOncology
Voor vragen, neem contact op met:
Natasja Raijmakers IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 november 2021

Voor het meten van spiritueel welbevinden is de FACIT-Spritual Wellbeing 12 Item Scale ontwikkeld. Deze vragenlijst wordt in verschillende Nederlandse studies gebruikt, maar de meeteigenschappen van de Nederlandse vertaling zijn nog niet goed beoordeeld. Het doel van deze studie was het valideren van de Nederlandse versie van de FACIT-Sp-12 middels een item-reductie-analyse, een factor-analyse, en het beoordelen van de betrouwbaarheid en convergente validiteit. De FACIT-Sp-12 vragenlijst bestaat uit drie concepten, namelijk Meaning, Peace en Faith. Vooral de subschaal Faith (geloof) lijkt in het Nederlands minder goed te functioneren.

Methode

Uit de baselinegegevens van de eQuiPe studie, een onderzoek naar ervaren kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van mensen met vergevorderde kanker, is een steekproef van 400 patiënten genomen die de FACIT-SP-12 compleet hadden ingevuld. Daarnaast werden sociodemografische en kwaleit van leven (EORTC‐QLQ‐C30) gebruikt.

Resultaten

Analyse van itemreductie toonde aan dat items 4 en 8 een lage correlatie hadden met de totale schaal (<0,30). Items 6 en 7, en Items 9, 10 en 11 waren sterk gecorreleerd (>0,75). De factoranalyse gaf een goede fit aan voor een driefactorstructuur met Meaning, Peace en Faith, en goede Cronbach's coëfficiënten voor zowel het totaal als de sub-schalen (0,71-0,86). Het verwijderen van Items 4, 8 en 12 verbeterde de goodness of fit verder en Cronbach's α-coëfficiënten. Convergente validiteit was voldoende met de EORTC‐QLQ‐C30.

Conlusie

De analyse van de Nederlandse versie van de FACIT‐Sp‐12 liet zien dat niet alle items goed lijken te functioneren in een geseculariseerde context, en vooral de subschaal Geloof dient met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Toekomstig onderzoek zou deze bestaande problematische items, de subschaal Geloof en mogelijke alternatieven verder kunnen onderzoeken.

Meer informatie en download

Deze wetenschappelijke publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de Universiteit van Humanistiek (UvH) en IKNL. De publicatie is verschenen in PsychoOncology.

Bekijk de publicatie Validation of the FACIT‐Sp‐12 in a Dutch cohort of patients with advanced cancer

Voor vragen, neem contact op met:
Natasja Raijmakers IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 november 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.