Een uniforme toetsing van palliatieve zorg voor ouderen?
Publicatie

Een uniforme toetsing van palliatieve zorg voor ouderen?

  • Auteur José Krijnen
  • Organisatie e-pal
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 2 juni 2020

Samenvatting

Ongeneeslijk zieke ouderen zouden toegang moeten hebben tot specialistische palliatieve zorg. Doel van dit onderzoek is het identificeren van verwijzingscriteria voor palliatieve zorg, wie deze verleent op welke wijze en hoe vaak. Bovendien is er een gebrek aan inzicht in de wijze van rapporteren van de resultaten.

Methode

Een systematisch literatuuronderzoek en een narratieve synthese werden als onderzoeksmethode gehanteerd. Tien artikelen, kwalitatief, kwantitatief, gemengd en narratief werden geanalyseerd.

Resultaten

Uit deze analyse werden verschillende resultaten gedestilleerd. Doorverwijzing bleek met name plaats te vinden op basis van diagnose of leeftijd en minder op basis van behoeften en symptomen. De specialistische zorg was gericht op multidisciplinaire holistische zorg. De resultaten hiervan werden vooral gemeten op het niveau van patiënten en naasten zoals symptoomcontrole. Opvallend is dat een volledige beschrijving van de activiteiten en procedures ontbreekt. Dit maakt het lastig om vast te stellen waaraan succesvolle specialistische palliatieve zorg voor ouderen voldoet. Geconstateerd wordt dat er behoefte is aan een op consensus gebaseerde wijze van meten zodat vergelijken tussen verschillende vormen van zorg mogelijk wordt.

Aanbevelingen zijn het verbeteren van de informatievoorziening en communicatie tussen diverse zorgprofessionals, de patiënt en de naasten. Elke zorgprofessional zou over diepgaande kennis rondom palliatieve zorg dienen te beschikken. Als laatste wordt gesteld dat er meer aandacht voor zorg voor de naasten zou moeten zijn.

Commentaar

Het verbaast me dat specialistische palliatieve zorg vaak wordt ingezet op basis van karakteristieken als leeftijd of diagnose in plaats van op basis van behoeften en symptomen van de patiënt. Het onderzoek raakt hier aan een fundament in de zorg. Behoort het goede gesprek en de persoon in kwestie niet het uitgangspunt te zijn in plaats van de ‘lijstjes’?

Ik kan me voorstellen dat een meer uniforme en meer volledige wijze van rapporteren ook dit aspect kan verbeteren. Evenals het belang van een continue informatie en communicatieflow. Mits men zich bewust is van het fundamentele aspect van het zien van de persoon die palliatief is en zijn of haar netwerk.

Naar de publicatie

De Nooijer, K. et al (2020) Specialist palliative care services for older people in primary care: A systematic review using narrative synthesis. Palliative Medicine 34(1);32-48.

 

Deze bijdrage is onderdeel van e-pal - editie juni 2020. Alle e-pal-artikelen staan hier.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 2 juni 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.