Informatiebijeenkomsten over het levenseinde voor ouderen
Publicatie

Informatiebijeenkomsten over het levenseinde voor ouderen

  • Datum publicatie 1 juli 2021
  • Auteur Annicka van der Plas
Voor vragen, neem contact op met:
Annicka van der Plas (Amsterdam UMC) Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 1 juli 2021

Introductie

In deze publicatie wordt de evaluatie van informatiebijeenkomsten over het levenseinde beschreven. In 2016 zijn in vier huisartspraktijken informatiebijeenkomsten over het levenseinde gehouden door de huisarts voor mensen van 75 jaar en ouder. Deze bijeenkomsten waren opgezet om ouderen informatie te geven over de mogelijkheden van zorg aan het levenseinde, en om mensen aan te zetten tot proactieve zorgplanning (advance care planning - ACP).  

Methodiek 

De effectiviteit is onderzocht met behulp van een voor- en nameting. Deelnemers aan de bijeenkomst ontvingen een vragenlijst bij binnenkomst (voor start van de bijeenkomst), een tweede vragenlijst werd ingevuld aan het eind van de bijeenkomst, en een derde vragenlijst werd toegestuurd zes maanden na de bijeenkomst. De vier bijeenkomsten vonden plaats in 2016.  

Resultaten 

Deelnemers waren erg tevreden over de bijeenkomst, en de meerderheid gaf kort na de bijeenkomst aan van plan te zijn informatie te willen gaan zoeken over palliatieve zorg. Ook hadden ze meer vertrouwen in het krijgen van goede zorg in de laatste levensfase en dat hun wensen gevolgd zouden worden door de arts. Zes maanden na de bijeenkomst bleek dat meer mensen nagedacht en gesproken hadden met een arts en anderen over bijvoorbeeld plaats van zorg en behandelwensen in de laatste levensfase dan voor de bijeenkomst. Ook hadden meer ouderen hun wensen vastgelegd in een wilsverklaring. 

Conclusie/aanbevelingen 

Informatiebijeenkomsten door huisartsen over zorg aan het levenseinde geven een stimulans aan ACP-gesprekken, zowel met de arts als met anderen.  

Relevantie voor praktijk 

Hoewel met de publieksbijeenkomsten over zorg aan het levenseinde vooral ouderen worden bereikt die al interesse hebben in het onderwerp, lijkt het een efficiĆ«nte manier om mensen aan te zetten tot proactieve zorgplanning (ACP)

Naar de publicatie

Van der Plas, A.G.M. et al (2021) Information meetings on end-of-life care for older people by the general practitioner to stimulate advance care planning: a pre-post evaluation study. BMC Fam Pract. ;22(1):109. 

Meer informatie

Publieksbijeenkomsten 'spreken over het levenseinde'

 

Voor vragen, neem contact op met:
Annicka van der Plas (Amsterdam UMC) Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 1 juli 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.