Meer overlijdens thuis door palliatieve zorg
Publicatie

Meer overlijdens thuis door palliatieve zorg

  • Datum publicatie 8 februari 2021
  • Auteur Jaap Schuurmans
  • Organisatie e-pal
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 juni 2021

Inleiding

Het voorjaar nadert, tussen de kale fruitbomen stapelt zich het snoeihout op. Deze studie zet onze verbeelding aan het werk. Het betreft een vergelijking tussen het aantal thuisoverlijdens, het aantal bezoeken aan de eerste hulp en verwijzingen naar, en opnames in het ziekenhuis gedurende de laatste dertig levensdagen met en zonder de inzet van een palliatief home care team.

Methode

Gedurende twee jaar zijn de resultaten van dit team van vier huisartsen, gespecialiseerd in palliatieve zorg, in het stadje London (in het hart van Canada) vergeleken met de parameters van de hele provincie Ontario. Dat levert zeer significante verschillen op.

Resultaten

Bijna 80% kwam thuis te overlijden ten opzichte van 24% provinciaal. Inzet van het palliatief home care team leidde ertoe dat slechts 25% van de patiënten een ziekenhuisopname nodig had tegenover 62% in de provincie als geheel. Patiënten met een levensverwachting van minder dan een jaar konden gedurende het ziekteproces rekenen op een groeiende (pro)actieve bemoeienis door middel van huisvisites. Het artsenteam kende een sterke administratieve ondersteuning.

Commentaar

Er valt heel wat af te dingen op zo’n retrospectieve studie zonder een duidelijke controle groep. Het is ook vreemd dat het team uitsluitend uit artsen bestaat. Verpleegkundigen, met wie wel wordt samengewerkt, lijken er geen deel van uit te maken, evenmin als een geestelijk verzorger (zingevingsdeskundige).

Maar het zet de verbeelding in gang. In de Angelsaksische landen is ‘thuis sterven’ een kwaliteitsindicator voor goede zorg. Dat is in onze huisartsgeneeskunde helaas geen ingebedde uitkomst maat. Ook in ons land kan nog veel worden verbeterd:

Patiënten en hun naasten, maar ook diverse maatschappelijk en economische factoren varen er wel bij als er in de opleiding meer aandacht is voor het levenseinde (nu vaak beperkt tot kennis rondom sedatie en euthanasie). Belangrijk zijn beschikbaarheid van hulpverleners en controle thuis over de optredende symptomen. Driekwart van de mensen wil het liefst thuis overlijden. Hoe maken we dat mogelijk? Dat vereist deskundigheid en beschikbaarheid van een op patiënt en naaste gerichte proactieve zorg.

Naar de publicatie

Webber, C., et al ( 2021) An Active In-Home Physician Model of Palliative Care and Its Resulting Performance Indicators Related to Home Deaths, Unplanned Emergency Department Visits and Unplanned Hospital Admissions. (niet openbaar) J Pall Care 36(1);46-49.
 

Deze bijdrage is onderdeel van e-pal - editie februari 2021. Alle e-pal-artikelen staan hier. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 juni 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.