Levetiracetam kan subcutaan
Publicatie

Levetiracetam kan subcutaan

  • Datum publicatie 26 augustus 2022
  • Auteur Marjan Oortman
  • Organisatie e-pal
  • Soort publicatie artikel
  • Gebruiker Huisarts, Kaderarts, Medisch specialist, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige
  • Doelgroep Alle doelgroepen, Ouderen, Volwassenen
  • Setting Alle settingen, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 26 augustus 2022

Inleiding 

Subcutane infusie is een prettige toedieningsvorm voor patiënten die niet meer kunnen slikken. Anti-epileptica, met uitzondering van midazolam, zijn alleen verkrijgbaar in orale of intraveneuze toedieningsvorm. Er zijn niet eerder studies gedaan naar de farmacokinetische aspecten van subcutane toediening van levetirazetam.  

Onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is het meten van de farmacokinetische en klinische effecten van subcutane toediening van levetiracetam. Zeven patiënten die opgenomen waren op een palliatieve afdeling in Montevideo, Uruguay, werden geïncludeerd. Inclusiecriteria waren onder andere de diagnose epilepsie en de onmogelijkheid om orale medicatie te gebruiken. 

Methode 

Keppra® werd twee maal daags gedurende 30 minuten subcutaan toegediend in een verdunning van 500 tot 1500 mg in 100 ml 0,9% NaCl. De startdosis was de dosis die de patiënt eerder per os gebruikte. Alle patiënten werden tot aan hun overlijden gevolgd. Per patiënt werden vanaf 72 uur na de start drie bloedmonsters geanalyseerd met behulp van chromatografie. Farmacokinetische berekeningen werden gemaakt op basis van schattingen van gemiddeld distributievolume en gewicht van de patiënten. Effectiviteit en bijwerkingen werden klinisch beoordeeld.  

Resultaten 

De patiënten waren gemiddeld 74 (52-86) jaar oud, zij hadden epilepsie door een primaire hersentumor, hersenmetastasen of encefalopathie. Eén patiënt had bij een dosis van 3000 mg/dag als bijwerking sufheid. Bij drie patiënten trad irritatie op de injectieplaats op, die verdween door de naaldlocatie te roteren. Doseringen varieerden van 1000 tot 3000 mg/dag. De meeste patiënten startten met twee maal daags 500 mg. Bij zes van de zeven patiënten was de behandeling effectief, bij de zevende moest midazolam toegevoegd worden. De plasmaspiegels lagen binnen de therapeutische breedte. Doseringen van 1000 en 2000 mg levetiracetam per dag bleken veilig en effectief te zijn en goed verdragen te worden.  

Commentaar 

Uiteraard voorlopig nog off-label, handig om achter de hand te hebben, mocht s.c. midazolam niet voldoen. Ik verbaas me over de grote volumina (twee maal daags 100 ml in 30 minuten) die toegediend werden.  

Naar de publicatie  

Papa, P., et al. (2021) Pharmacokinetics of Subcutaneous Levetiracetam in Palliative Care Patients. (niet openbaar) Journal of Palliative Medicine 24(2);248-251.  

 

Deze bijdrage is onderdeel van e-pal - editie sept 2022. Lees hier meer wetenschappelijk onderzoek samengevat.  

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 26 augustus 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.